28 September 2011

Feest en afscheid in De Goorn

Ga naar overzicht

Deel op:

e maand oktober is voor de dominicaanse parochie in het West-Friese De Goorn een bijzondere. Op 8 en 9 oktober vierde de gemeenschap dat de parochie 375 jaar bestaat, op 23 oktober viert pater Gerard Braks zijn zilveren jubileum in De Goorn, en neemt hij afscheid, als laatste der dominicanen.

‘Dat gekke volk daar’, zo sprak de Haarlemse oud-vicaris Geukers eens – met enige tederheid – over de katholieken in De Goorn. De parochianen hebben het als een geuzentitel beschouwd en het jubileumboek, meer dan 400 bladzijden en honderden foto’s, die titel meegegeven.

Prins
Dat gekke volk heeft iets met het eigenwijze West-Friese te maken, maar ongetwijfeld ook met de lange zelfstandigheid van de parochie, die sinds 1636 bediend is geweest door dominicanen. Gerard Braks is de laatste in een lange rij.
In de zeventiende eeuw was het bepaald een straf voor dominicanen om naar de statie in het verre protestantse Holland gestuurd te worden: arm moerassig land was het. De laatste pater in De Goorn is er graag geweest en raakte zelfs zo ingeburgerd, dat hij afgelopen jaar fungeerde als prins carnaval bij het (in deze streken bescheiden) katholieke volksfeest.

Dominicaans
Bij het afscheid van Braks wordt de parochie teruggegeven aan het bisdom. Hij wordt opgevolgd door pastor Nico Knol, die al kennisgemaakt heeft met de parochie. Men verwacht dat het dominicaanse niet zal verdwijnen met de laatste dominicaanse pastoor.
‘Iets wat in de loop der jaren zo vergroeid is geraakt met mensen raak je zomaar niet kwijt’, schrijft parochiecoördinator Tineke de Boer-Bleeker in het parochieblad. Zij noemt de werkgroep dominicaanse inspiratie, maar in het algemeen ook een lerende, studerende en democratische houding, onder het motto ‘wat allen aangaat moet door allen worden beslist’.

Traditie
Gerard Braks zelf schrijft dat hij de dominicaanse traditie beschouwt als een levend gebeuren – en dat is het ook in wat nog even ‘zijn’ parochie is. ‘We hebben steeds geprobeerd de verkondiging van Gods woord vorm te geven, aangepast aan onze parochie en aan deze tijd. En we hebben daarbij zoveel mogelijk parochianen willen betrekken.’
Braks blijft ook na de formele overdracht van de parochie aan het bisdom nog een tijd wonen in De Goorn.

‘Dat gekke volk daar. 375 jaar dominicanen in De Goorn’ wordt in eigen beheer uitgegeven en is na de Eucharistieviering van zondag 9 oktober gepresenteerd. Het boek is gemaakt door Guus Bary, Gerard Braks o.p., Jacques van der Lee o.p., Jos van der Lee, Frank van Leerdam en Aad Neeven.
Wie een exemplaar wil bestellen (€ 25,- plus verzendkosten) sture een e-mail naar de parochie.