15 September 2011

Ervaringen met de Ziener van Patmos

Ga naar overzicht

Deel op:

en jaar geleden organiseerde deze website samen met uitgeverij Valkhof Pers een eenmalige kleinschalige heruitgave van Johannes de Ziener, van Jan Nieuwenhuis o.p. Enkele ervaringen van een groep lezers uit Amsterdam-West. 'Wij leren een oude kennis kennen.’

Een jaar zijn we nu onderweg met Johannes de Ziener, het Grote Werk van Jan Nieuwenhuis o.p. Eerst hebben we zoveel mogelijk exemplaren gekocht, later kwamen er nog mensen bij en moesten we delen, omdat de herdruk alweer uitverkocht was.
We komen eens in de twee weken bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Maria Magdalenakapel in de Spaardammerbuurt te Amsterdam. Onder de bezielende leiding van pater Henk Jansen M.Afr. Henk heeft zijn sporen verdiend in de missie te Ghana en in het justitiepastoraat in Noord-Holland. Zijn ervaringen komen regelmatig terug in de bespreking. Het missionaire vanwege de onbekendheid met het boek Openbaringen en ook het justitiepastoraat, want zijn we niet allen ‘gevangenen van onze klein-gelovigheid’?

Openbaringen
Zoals gebruikelijk in Bijbelkringen, lezen we vooraf een gedeelte ter voorbereiding, om dat gezamenlijk te bespreken. We lezen uit het derde deel van het boek van Jan Nieuwenhuis, over het boek Openbaringen.
Openbaringen duidt op het ont-dekken van waar het echt om gaat in het leven. Aan de hand van het Bijbelboek én het boek van Jan Nieuwenhuis komen we een heel eind. We openen met gebed, we vragen de Allerhoogste, Algoede God te luisteren naar onze vragen, ons te hulp te schieten bij weerbarstige teksten en onze dank te aanvaarden bij verkregen inzichten.

Een oude kennis
De verleiding is groot om nu verder te gaan met het op een rij zetten van wat we nu helemaal ont-dekt hebben. Liever zou ik een algemeen gevoel willen noemen van verwondering en dankbaarheid, omdat we de apostel Johannes leren kennen.
Zoals je vrienden ‘maakt’, mensen met wie je optrekt, met wie je praat, je zorgen deelt, je geluk uit, zo leren wij beetje bij beetje hem kennen als een oude kennis. De Bijbelcitaten horen we al een leven lang, soms weten we niet eens meer goed uit welk Evangelie een parabel of een rede komt.
Maar nu lukt het ons beter om Johannes te herkennen. Tenminste, de Johannes uit de Apocalyps. Zijn wijsheid is onbeperkt, dat sijpelt steeds door de commentaren van Jan Nieuwenhuis. Wij maken onszelf wijs met het Oudhollandse gezegde ‘Waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet’.

Inspirerend?
Zweven gaan we zeker niet, eenieder neemt een portie levensballast mee. We doen een rondje: wat wil je delen? Dat kleurt al de vervolgvraag: wat viel je op in de tekst?
Pater Henk geeft achtergrondinformatie. We raken in gesprek. Dat gaat niet altijd even vanzelfsprekend, geloofscommunicatie is moeilijk. We verschillen van elkaar en kennen elkaar nog niet zo goed. Niet ieder feest dat je organiseert is zomaar ‘gezellig’, dat hangt van toevalligheden af. Een geloofsgesprek is ook niet zomaar ‘inspirerend’. Maar bij sommige bijeenkomsten vliegen de vonken ervan af, alsof je heel duidelijk ziet wat je gelooft en je bevestigt wordt door anderen die hetzelfde zien, op hetzelfde moment.
We sluiten af met meditatie en gebed bij het Allerheiligste in de kapel. De Godslamp brandt en wij er in aanbidding omheen. Een Onze Vader en een Wees Gegroet.
Amen.

Jos Langedijk
Magdalena-parochie, Amsterdam-West

Limerick van Kees Stip

Treed in tot de cel van uw geest.
Werp in wat u lief is geweest,
uw geld of uw leven,
kies zeven maal zeven
of bel het getal van het beest.

(p.s. ‘cel’ zou op telefooncel slaan)