09 Augustus 2011

Lof uit Rome voor Nederlandse lekendominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

oor het eerst belegde de DLN een landelijke viering van het Dominicusfeest. Dit niet alleen ter ere van de stichter van de orde maar ook van twee buitenlandse gasten, de broeders Edward Ruane en David Kammler die beiden deel uitmaken van het internationale hoofdbestuur van de Orde in Rome. Ze waren vol lof over de Nederlandse lekendominicanen.

De broeders Edward Ruane en David Kammler spendeerden het weekend van 6 en 7 augustus om kennis te maken de Nederlandse lekendominicanen. Voor de Amerikaan Ruane, in Rome vicaris (plaatsvervanger) van magister-generaal Bruno Cadoré, was het een eerste kennismaking. Voor de Duitser David Kammler, die als 'promotor van de leken’ namens de broeders de contacten met de lekengemeenschappen behartigt, ging het om een hernieuwde kennismaking.

Zaterdagavond 6 augustus hadden zij een gesprek met het bestuur van de DLN en met leden van de verschillende vormingscommissies. Daags erna ontmoetten ze in informele setting leden van de DLN tijdens het Dominicusfeest.

Op de vraag aan Edward Ruane wat hem heeft tijdens zijn bezoek heeft verrast, antwoord hij getroffen te zijn door manier waarop de DLN georganiseerd is. Vooral het vormingsprogramma voor nieuwe leden, maar ook de wijze waarop de DLN zich geheel zelfstandig wijdt aan de studie waren echt nieuw voor hem.
Edward Ruane: “Onder de broeders leven ideeën over hoe leken en lekengemeenschappen binnen de Orde idealiter zouden moeten kunnen functioneren. En het is mooi om te zien dat de DLN inderdaad op die leest geschoeid is en dat het ook werkt. Bij sommige andere lekengemeenschappen zijn de leken afhankelijk van de broeders en wachten zij bij wijze van spreken op wat de broeders zeggen dat ze moeten doen. De DLN functioneert als zelfstandige geleding en zoekt de gelijkwaardige samenwerking met de andere geledingen van broeders en zusters. Daarin is de DLN uniek in de wereld en heeft ze andere lekengemeenschappen ook iets te brengen.”

Voorafgaand aan de feestelijke ontmoeting in de tuin van Hans en Leny Beemer vond in de Utrechtse Dominicuskerk een vesper plaats. In zijn overweging riep DLN-voorzitter Gerard van Etten op om in de geest van Dominicus blijmoedig, maar vooral ook vrijmoedig de blijde boodschap te verkondigen. In een tijd waarin spreken over God heel belangrijk lijkt, maar waarbij Jezus weinig ter sprake komt, roept Paulus in de brief aan Timotheus vurig op om God en Jezus in eenheid te verkondigen. “Niet te vuur en te zwaard, niet afgedwongen, maar verklarend, uitleggend. Uitgaande van de situatie van de toehoorder en van degene met wie gedebatteerd wordt. Maar wel vasthoudend en met overtuiging. Wie predikt moet staan voor zijn geloof in woord en daad”, aldus Gerard van Etten.


DLN bij het Dominicusfeest 2011