05 Augustus 2011

Eenzame Brabanders bellen meer met Sensoor

Ga naar overzicht

Deel op:

lleenstaanden voelen zich vaak eenzaam in de zomervakantie. Sensoor biedt telefonische hulp biedt aan iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Zij merken een duidelijke toename van telefoontjes, vertelt directeur Brabant en lekendominicaan Gerard van Etten.

Gerard van Etten.

Volgens Gerard van Etten bellen mensen meer omdat hun kinderen of vrienden de hort op zijn of op vakantie. &Er bellen vooral mensen die, soms door lichamelijke beperkingen, het moeilijk vinden om contacten aan te gaan en te onderhouden. Als ze zien dat andere mensen dat wel kunnen, kan dat hard aankomen.’

Subsidiestop
Bij Sensoor zitten 24 uur per dag vrijwilligers aan de telefoon, chat en e-mail. De beroepskrachten zorgen voor de organisatie, ondersteuning en training/begeleiding. De provincie Noord-Brabant is de grootste financier van Sensoor Brabant. Deze financiering staat echter onder druk. De provincie heeft besloten om de subsidie in 2014 te halveren en per 2015 te stoppen. De zoektocht naar andere financiering is volop gaande.
Sensoor ontvang tevens waarderingssubsidies van enkele gemeenten, subsidies van fondsen en giften van donateurs. De stichting verwerft zelf inkomsten door het leveren van diensten aan maatschappelijke instellingen. Gerard van Etten: &Eind 2012 willen we weten of andere instellingen in staat zijn om Sensoor financieel te steunen. Als dat niet lukt, sluit de Brabantse tak in 2013.’

Klik hier voor de website van Sensoor (landelijk)