22 Augustus 2011

Dominicanen solidair met bisschop Raul Lopez

Ga naar overzicht

Deel op:

e Mexicaanse bisschop en dominicaan Raúl Vera López ligt onder vuur omdat hij opkomt voor de rechten van armen, migranten en homoseksuelen. De broeders dominicanen en de Dominicaanse Lekengemeenschap stuurden hem een brief om een hart onder de riem te steken. &Wij zijn trots op u als ware herder.’

Hieronder volgt de vertaling van de tekst van de brief, waarvan afschriften verzonden zijn aan de magister van de orde Bruno Cadoré, de Europese lekendominicanen en de congregatie voor de geloofsleer in Rome.

Eerdere berichten: Vaticaan kritisch over homovriendelijke bisschop.
Onbevreesde bisschop ontvangt mensenrechtenprijs (website Katholiek Nederland).

Geachte en geliefde broeder Raúl,

Wij hebben gehoord over de aanklachten en bedreigingen aan uw adres. Wij zijn op de hoogte van het vele wat u gedaan heeft voor de meest zwakke mensen in uw diocees.

Heel uitdrukkelijk willen we denken aan wat Jezus gezegd heeft: wat je voor de minste onder mijn broeders gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan. U heeft heel veel gedaan voor de mensen die slachtoffer zijn van de misbruiken van de kant van de machtigen. U heeft u derhalve als een goede en waarachtige leerling van Jezus gedragen door altijd weer belang te geven aan de Goede Boodschap van Jezus, een boodschap van bevrijding.

We brengen een paar feiten in herinnering:
– Na het instorten van de mijn van Pasta de Conchos en februari 2006 bent u onmiddellijk naast de familie gaan staan van de 65 omgekomen mijnwerkers.
– Toen in 2006 na de presidentiële verkiezingen soldaten in het stadje Castaño 12 danseressen verkrachtten, bent u voor haar opgekomen en heeft u haar bijgestaan om hen aan te klagen en twee van de misdadigers in de gevangenis te krijgen.
– U heeft het centrum voor de verdediging van de rechten van de mens in de staat waarin u woont weer nieuw leven ingeblazen en u bent opgekomen voor de waardigheid van homoseksuelen.
– U heeft u sterk gemaakt voor die mensen, die hun leven op het spel zetten om de V.S. binnen te komen.
– En aan het hoofd van de bedevaart naar de Basiliek van Guadalupe op 13 juli j.l. heeft u hele scherpe kritiek geuit op de politieke partijen, die een rol gespeeld hadden bij de recente verkiezingen in de staat Coahuila, waar ze hun bekende valstrikken uitgezet hadden om de stemmen van de armen te kopen.

Uw houding t.a.v. de achtergestelde mensen is een doorn in het oog van de oligarchie, van de zogenaamde ’ordebewakers’, van de groepen die van de mensen, die willen migreren een handeltje maken, en zelfs van enkele collega’s in het episcopaat, die u willen dwingen om spoedig bij de Congregatie voor de Geloofsleer uw opwachting te maken om daar uitleg te geven over uw inzet voor homoseksuelen.

Dit laatste is het toppunt. Ook wij voelen ons als christen, katholiek en dominicaan verplicht om op te komen voor de waardigheid en rechten van de homoseksuelen in kerk en samenleving.

Broeder Raul, wij willen heel uitdrukkelijk onze solidariteit met u naar voren brengen. We zijn trots op u als een ware herder. Het zou te wensen zijn als uw collega’s in het episcopaat daar en hier een zelfde houding zouden hebben.

Een hartelijke groet,

Ben Vocking o.p.
prior provinciaal Dominicanen Nederland

Gerard van Etten
voorzitter Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland