06 Juli 2011

'Nederlanders vinden religie abnormaal'

Ga naar overzicht

Deel op:

ederlanders lijken radicaal verleerd te hebben werkelijk met religieuze en levensbeschouwelijke verschillen om te gaan, schrijft theoloog en lekendominicaan Erik Borgman in Trouw van 4 juli 2011.

Nederlanders hadden daarin toch een reputatie hoog te houden. De basale menselijke behoeften en emoties en de liberale waarden als individuele vrijheid en autonomie worden geacht zelf niet levensbeschouwelijk gekleurd te zijn.

Zo kan het gebeuren dat bij het zien van een hoofddoek velen dwang vermoeden, of minstens moeilijk weerstaanbare sociale druk, en zich daarover opwinden. Een korte rok of een tatoeage worden geassocieerd met vrijheid en individualiteit, en die zijn goed. Religieus gedrag en religieuze opvattingen verschijnen als afwijking van een normaliteit die wordt gedefinieerd zonder inbreng van de zijde van religie.

Dit is een breuk met de Nederlandse traditie. Bijzonder aan de Nederlandse situatie was niet zonder meer tolerantie voor afwijkend gedrag, maar een besef dat allen een inbreng moeten kunnen hebben bij wat als normaal en normatief geldt. Doordat in het debat hierover onherroepelijk belangrijke verschillen in visie aan het licht komen, bevordert dit bovendien het vermogen om te gaan met overtuigingen die sterk van de eigen visie afwijken.

Lees hier de volledige tekst van het opinie-artikel van Erik Borgman in Trouw.