07 Juni 2011

Stichting Edward Schillebeeckx

Ga naar overzicht

Deel op:

e Stichting Edward Schillebeeckx stelt zich ten doel de geschreven, gedrukte, audio-visuele en andere materialen van en over het gehele oeuvre van prof. mag. dr Edward Schillebeeckx te verzamelen, te ordenen, te bewaren en toegankelijk te maken.

Zij wil aldus de geestelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke waarden van dit werk veiligstellen voor de toekomst en duurzaam overdragen. De Stichting wil dat doen in deze doelstellingen verwezenlijken door samenwerking met de Orde der Dominicanen, die van haar kant gelijke doelstellingen nastreeft.

Uit: Statuten Stichting Edward Schillebeeckx, d.d. 18.04.1989, Art.II.


Adres

Het secretariaat van de Stichting is gevestigd bij de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Contactpersoon is de ambtelijk secretaris, drs. M. Jetten.

Het Postadres is:
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

Het bezoekadres is:
Erasmusplein 1, kamer 14.23
6525 HT Nijmegen

Tel: 024-3615881
Fax: 024-3611802

Of stuur een e-mail

Klik hier voor de website van de stichting