01 Juni 2011

OPen Dominicanenkerk Venlo

Ga naar overzicht

Deel op:

e OPen Dominicaner Kerk in Venlo ontstond in 1992 vanuit de zoektocht van mensen naar gelovige zingeving in hun leven. In 2004 verlieten de broeders dominicanen Venlo, maar de geloofsgemeenschap ging door.

Onze dominicaanse spiritualiteit willen we uitdragen door:
– een gastvrije plaats te bieden aan zoekende mensen
– de mogelijkheid te bieden om te luisteren en te getuigen
– samen liturgie te vieren om ons levensverhaal te verbinden met het verhaal van God en Jezus Christus.

Klik hier voor de vieringen van de komende tijd.

De 11 uur-vieringen
Elke zondag om 11 uur komen we samen voor een liturgieviering. Tot 2005 in de Paterskerk van Mariaweyde te Venlo, momenteel in de kloosterkapel van de zusters Dominicanessen van Albertushof.
Onze vieringen kennen een verscheidenheid aan vormen. Naast de eucharistievieringen zijn er ook woorddiensten en woord- en communievieringen. De voorgangers bij eucharistievieringen zijn meestal Dominicanen. De woorddiensten worden voorbereid en verzorgd door liturgische werkgroepen die zich verbonden voelen met de 11 uur-vieringen.

De vieringen van onze geloofsgemeenschap staan open voor iedereen: ‘Samen Kerk zijn, Kerk van onderop’. Een mogelijkheid om op verhaal te komen, samen te bidden, te zingen, en te luisteren naar de woorden uit de heilige Schrift.

De werkgroep pastoraat
De werkgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de 11-uur-vieringen. Eén keer per jaar belegt de werkgroep een vergadering voor alle mensen die zich verbonden voelen met onze vieringen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het afgelopen jaar geëvalueerd, een nieuw jaarthema gekozen en verantwoording afgelegd.

Adres voor de vieringen:
Hakkesstraat 26
5916 PX Venlo
tel. 077-3512107