06 Juni 2011

Nieuwe website Thomistisch Instituut VS

Ga naar overzicht

Deel op:

et Thomistisch Instituut in Washington doet onderzoek naar het denken van kerkleraar en dominicaan Thomas van Aquino en de traditie die zich op hem beroept. Op de nieuwe website van het instituut is daar een beeld van te krijgen.

De oostelijke Amerikaanse provincie van de dominicanen bloeit. Er is een groeiend aantal novicen en activiteiten. Zo is onder meer het tijdschrift Dominicana onlangs nieuw leven ingeblazen. Het Thomistisch Instituut maakt deel uit van de Pauselijke faculteit van de Onbevlekte Ontvngenis in Washington DC.

Het instituut doet zowel historisch als systematisch onderzoek naar het denken van de dertiende-eeuwse dominicaan die een diepgaande invloed heeft gehad op de katholieke traditie. In de traditie van de &doctor angelicus’ neemt filosofie een belangrijke plaats in op het instituut, en wordt ook aandacht besteed aan discussies van onze tijd.

Klik hier voor de website van het Thomistisch Instituut.