03 Juni 2011

Leny Beemer in bestuur Europese leken

Ga naar overzicht

Deel op:

ijdens het congres van de Europese lekendominicanen, van 26-31 mei in het Spaanse Caleruega, is de Nederlandse Leny Beemer gekozen in het bestuur. De grootste uitdaging voor lekendominicanen is het verbeteren van communicatie. Mede daarom is een nieuwe website gemaakt: http://frat.op.org/

Lekendominicanen hebben zich door een professie aan de orde der dominicanen verbonden, maar leven verder &gewone’ levens. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om, zonder veel extra fondsen en op basis van vrijwilligheid, contacten met lekendominicanen in het veeltalige Europa te onderhouden. Het congres in Caleruega, de geboorteplaats van Dominicus, is mede een poging om de 23 organisaties te verbinden.

Boze wereld
Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de lekendominicanen in Europa zeer groot, schrijft Leny Beemer (foto) in de verslagen die ze naar haar zusters en broeders van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland stuurde.
In Italië en Zuid-Spanje zijn nog veel traditionele devotionele groepen, die zich nauwelijks richten op prediking in de moderne tijd. &Oost-Europa is erg traditioneel en devotioneel vroom. Ze plaatsen zichzelf haast extreem tegenover de boze wereld met allerlei misstanden en decadentie’, schrijft zij. In landen als Ierland en Engeland zijn meer jongere mensen betrokken en wordt gezocht naar vernieuwing. In Nederland zijn ongeveer vijftig lekendominicanen.

Lezing Erik Borgman
Theoloog en lekendominicaan Erik Borgman, de tweede Nederlandse afgevaardigde in Caleruega, hield op 29 mei een lezing over &itinerantie’. De lezing werd met groot enthousiasme en met bewondering ontvangen, maar het vervolg was teleurstellend. Een discussie kwam niet op gang, ook niet over de vraag of de organisatievorm van de lekendominicanen wel voldoet aan de eisen van deze tijd.
Behalve Leny Beemer zijn in het nieuwe bestuur gekozen: Ruth Henderson, een Engelse die in Italië woont, Jacinta O’Donnell (Ierland), José Mata Muñoz (Spanje) en Jean-Michel Solente (Frankrijk). Klaus Bornewasser (Duitsland) treedt in 2012 toe.

Moeizame communicatie
Op verzoek van David Michael Kammler o.p., de algemene promotor van de dominicaanse leken namens de orde, maakt de Noorse lekendominicaan Jan Frederik Solem momenteel een nieuwe internationale website voor de lekendominicanen: http://frat.op.org/. Hij kan versterking gebruikten. Stuur een e-mail naar Jan Frederik Solem .
Daarnaast wordt er al enige tijd gesproken over het opzetten van een lekenpreeksite, maar er zijn nogal wat stemmen die vinden dat leken niet in de liturgie horen te preken. Men denkt nu aan een website waar leken ervaringen uit hun dagelijks leven kunnen laten plaatsen.
Promotor Kammler erkende dat er nog veel winst te behalen valt met de inzet van moderne communicatiemedia, en dat broeders dominicanen nog te weinig met leken als gelijkwaardigen samenwerken, al zit daar verbetering in.