08 Juni 2011

Kort internationaal, juni 2011

Ga naar overzicht

Deel op:

e magister van de orde, Bruno Cadoré, deed op 7 juni Nederland aan voor een bliksembezoek aan het consilie, in Frankrijk wordt de vijftiende sterfdag van de vermoorde dominicaan Pierre Claverie herdacht, en in Washington hielden dominicanen een processie door de stad op ’transitiedag’.


24 mei is de dag van de ’transitie’, waarop herdacht wordt dat Dominicus van zijn oorspronkelijke graf plechtig werd overgebracht naar zijn huidige rustplaats in Bologna. In Washington DC gingen Amerikaanse dominicanen de straat op om, zingend en biddend, in processie de gebeurtenis te herdenken. &Een stuk of tien kerels loopt in dertiendeeeuwse kleding over straat’, zegt een van hen. &Dat zegt wel wat’.
Voor een kleine fotoreportage van de Washington Times klikt u hier, en hieronder een video.

De magister reist

Bruno Cadoré reist van 5 tot 20 juni door Noordwest-Europa. Op 7 juni bracht hij een bliksembezoek aan Nederland, waar hij in Rotterdam een informele ontmoeting had met het consilie (bestuur) van de Nederlandse dominicanen. De broeders spraken over de activiteiten van de Nederlandse dominicanen en de achtergrond van de ineengestorte zuilenmaatschappij en de ontkerkelijking. Br. Bruno reisde daarna door naar de Vlaamse dominicanen, en zal op een later tijdstip een officiëler bezoek brengen aan de Nederlandse provincie.

Van 24-28 juni bezoekt de magister Valencia en Madrid. Op 11 en 12 mei sprak hij met ongeveer dertig priorinnen, novicemeesteressen en syndici van monialen van Italië in Rome over de situatie van de Italiaanse slotzusters. Eerder dit jaar voerde hij een dergelijk overleg met monialen in Spanje. Zijn inzet in Italië is dezelfde: hij wil dat de dertig kloosters van monialen in Italië zich concentreren op de kerntaak van hun leven en op het bredere verband van de orde, en zich niet vastklampen aan hun kloosters.

Sommige kloosters zijn in moeilijkheden omdat er gebrek aan roepingen is en gemiddelde leeftijd snel oploopt. Br. Bruno riep de monialen op om te getuigen als een gemeenschap in een wereld waar individualisme hoogtij viert, en mensen te verwelkomen als broeders en zusters. Hij opperde dat de broeders, zusters en monialen kunnen samenwerken op het gebied van de roepingen.
Twee commissies gaan de magister adviseren, een over de vorming en een over de situatie van zwakkere kloosters. De komende jaren moeten moeilijke besluiten genomen worden, erkent de kleine Franse dominicaan, &maar we moeten eraan blijven denken dat onze zending is dat God geïnteresseerd is in mensen en dat wij geschapen zijn voor geluk.’

Pierre Claverie op het Festival van Avignon

Op 1 augustus 1996 werd Pierre Claverie o.p., bisschop van Oran in Algerije, vermoord, samen met de jonge Algerijn Mohamed Bouchikhi die hem naar zijn huis reed. Claverie is, net als een aantal andere in Algerije vermoorde religieuzen, aangemeld voor het proces van zaligverklaring.
Voor het kunstenfestival van het Zuid-Franse Avignon, deze zomer, is het toneelstuk Pierre en Mohamed gemaakt. De Franse dominicanen zijn sinds 2006 jaarlijks op dit festival aanwezig. Het stuk is geschreven door Adrien Candiard en wordt uitgevoerd door Nâzim Boudjenah en musicus Francesco Agnello. Het stuk is een eerbetoon aan de boodschap van vriendschap, respect en verbondenheid met de dialoog tussen de godsdiensten waar Claverie voor stond.