07 Juni 2011

Jongeren in het Dominicanenklooster Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

et name met jongeren staan we graag stil bij hun drijfveren, hun bezieling en bezinning. Het jongerenwerk van het Dominicanenklooster Huissen richt zich op scholieren, studenten en young professionals en ook op jongeren die extra begeleiding vragen of jongeren met een beperking. Daarnaast organiseren we (interreligieuze) uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse studenten.

Voor ons klooster is het jongerenwerk een zeer belangrijk en inspirerend onderdeel van onze activiteiten. Voor verschillende leeftijden zijn er programma’s en mogelijkheden. Vooral scholieren in de bovenbouw en studenten komen voor kloostermeerdaagsen naar het Dominicanenklooster Huissen.
Daarnaast kennen we meditatieweekenden voor studenten, dialoogweekenden voor jongeren van verschillende religies en bezinningsweekenden rond de feestdagen. In overleg verzorgen we een dag, een weekend of een week in het klooster, met meditaties, kennismaking met het kloosterleven en workshops, over bijvoorbeeld drijfveren, bezieling, religies, tolerantie, intimiteit, emoties. Groepen kunnen ook hun eigen programma organiseren.

Jongeren kunnen in het klooster verblijven of gebruik maken van het vrijstaande jongerencentrum &Onder de pannen’. Het jongerencentrum biedt ruimte voor het eten, werken, slapen en ook ontspanning. Groepen tot 25 personen kunnen in het gebouw terecht.

Nieuw is de mogelijkheid om met een groep van een school de maatschappelijke stage in te vullen. Ook hier geldt de combinatie van kennismaking en een inhoudelijk programma. De werkzaamheden van de stage zijn gericht op het inhoudelijke jongerenwerk. Nieuw is ook ons aanbod voor jongeren die een keuze gaan maken voor een vervolgopleiding, we organiseren activiteiten om tot een overwogen keuze te kunnen komen aangezien de uitval onder studenten in het eerste studiejaar heel groot is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Menting

Zie ook www.kloosterhuissen.nl/jongeren/