01 Juni 2011

In vriendschap verbonden: parochie Santa Ana

Ga naar overzicht

Deel op:

e Antilliaanse en Arubaanse Parochie in Amsterdam is nooit als een echt dominicaanse parochie beschouwd, terwijl toch vanaf 1967 medebroeders werkzaam zijn in deze parochiegemeenschap.

Van 1870 tot 2009 zijn er medebroeders werkzaam geweest op de Antillen en Aruba. Er is een tijd geweest dat bijna alle priesters en de bisschop dominicanen waren. De laatste vier in Curacao en drie in Aruba keerden in 2009 terug naar Nederland.
Het lag voor de hand dat onze provincie zich verantwoordelijk voelde voor de vele Antillianen en Arubanen, die hier voor de grote maatschappijen kwamen werken vanwege het tekort aan Nederlandse arbeiders.

Onze oud-medebroeder Jan van de Schoor, die vanwege zijn gezondheid niet naar de Antillen mocht terugkeren, richtte het Antilliaanse Contact Centrum op in Utrecht, maar dit centrum vestigde zich in 1967 in Amsterdam. Binnen dit centrum kreeg de katholieke Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap de gelegenheid hun geloof in hun eigen taal en met hun eigen muziek te kunnen uiten.
Deze groep heeft zich later los van het centrum zich tot parochie kunnen ontwikkelen. De oud-medebroeders en medebroeders die in Amsterdam werkzaam zijn geweest, zijn: Jan van de Schoor, André Kunze, de overleden medebroeders Jan Boex, Willibrord Brada en Thomas Willers, daarna Jan Goes o.p. en de huidige pastor, Jan Vijverberg o.p.

De parochie Santa Ana vierde in 2007 het 40-jarig bestaan van de Katholieke Antilliaanse en Arubaanse Gemeenschap.