01 Juni 2011

In vriendschap verbonden: De Goorn

Ga naar overzicht

Deel op:

e parochie Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in het West-Friese De Goorn is als statie gesticht in 1637, Het werd een parochie na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, in 1857. De parochie is in het najaar van 2011 overgedragen aan het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De parochie heeft na het vertrek van Gerard Braks als pastoor nog steeds een werkgroep dominicaanse spiritualiteit, onder leiding van Loes Belt, lekendominicaan.

Velen werken in Alkmaar of Amsterdam. Het is een kerk in een welgesteld plattelandsgebied, waar o.a. bloembollen en maïs wordt geteeld. Gemeenschapszin en nuchterheid zijn kenmerkend voor de mensen in deze streek.

De parochie heeft 4500 ingeschreven parochianen, ongeveer 450 vrijwilligers en per weekend bezoeken ongeveer 350 mensen de diensten.
Eigen aan deze parochie is:
– democratische structuur en respect voor elkaar en samenwerkingspartners;
– streven naar zelfredzaamheid;
– de werkelijkheid en tijdgeest waarin we leven serieus nemen. Liturgie moeten daarom getuigen van maatschappelijke betrokkenheid;
– oecumenische samenwerking.

O.L.Vrouw van de Rozenkrans
De Goorn 67
1648 JS DE GOORN

tel.: 0229 – 54 12 17
website: parochie De Goorn