07 Juni 2011

Dominicanenklooster Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

et Dominicanenklooster Huissen is een landelijk centrum waar mensen elkaar ontmoeten, samen leren en samen vieren. Een plek om te bezinnen, om bezield te raken en om je in beweging te zetten.

Het kloosterritme, de gebedsdiensten van de kloostergemeenschap en de sfeer van rust en verstilling, bieden een inspirerende omgeving. Het centrum wordt gedragen door 60 medewerkers en vrijwilligers en door de leden van de Dominicaanse communiteit Het is ons doel om mensen en organisaties te bezielen en innerlijk vrij te maken, hen tot hun recht te laten komen en hen zo bij te laten dragen aan een menselijker samenleving, zowel privé als in werk.

Overtuiging
Volgens ons is verstilling, studie en muziek belangrijk om mensen te bevrijden van illusies en zogenaamde zekerheden en om te kunnen zoeken naar innerlijke vrijheid, waarachtigheid en naar de bron in ieders leven. Als we innerlijk vrij zijn kunnen we met hart en ziel leven en werken én in beweging komen om de onmetelijke liefde van ieders goddelijke bron te ervaren. Zo kunnen we bijdragen aan gerechtigheid en vrede in de samenleving, zowel in privé als in werk.
Wij richten ons op mensen en organisaties die zoeken naar bezinning en bezieling. Daarin worden wij geïnspireerd door het Dominicaanse gedachtegoed. Deze eeuwenoude traditie is gericht op het zoeken naar echtheid en innerlijke vrijheid en op het bijdragen aan een menselijker samenleving.

Vanuit deze overtuiging richten wij ons in het bijzonder op:

    * jongeren;
* kwetsbaren in de samenleving, zoals mensen met een smalle beurs, zieken en jongeren die buiten de boot vallen;
* leidinggevenden;
* mensen en organisaties die zich inzetten voor een menselijker samenleving, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, ideële organisaties en zorg- en onderwijsinstellingen;
* medewerkers en vrijwilligers in kerken en parochies.

Vanuit onze missie:

    * hanteren wij inkomensafhankelijke tarieven en bieden we, indien mogelijk, korting als de deelnamekosten een probleem zijn;
* zoeken wij vanuit de joods-christelijke traditie verbinding met andere religies en staan we open voor alle overtuigingen;
* willen wij een vrijplaats zijn en ontwikkelen wij onze activiteiten los van instituties;
* stellen wij thema’s over een menselijker samenleving aan de orde.

Programma

Ons programma bestaat uit workshops, meditaties, bezinningsdagen, vieringen en muziek- en cultuurvoorstellingen. Daarnaast bieden wij vergader- en verblijfsfaciliteiten die wij kunnen aanvullen met een inhoudelijk of een bezinnend programma.

Onze programma’s zijn onderverdeeld in de volgende clusters:
* meditatie en verstilling
* creativiteit en bezinning
* leren en studeren
* levensvragen en zingeving
* liturgie
* muziek en cultuur
* bezield werken

Postbus 59,
6850 AB Huissen
Tel: 026 – 3264422
Fax: 026 – 3254694

Website: www.kloosterhuissen.nl/