05 Mei 2011

Dominicanessen toch in gesprek over eenheid

Ga naar overzicht

Deel op:

e broeders dominicanen vormen wereldwijd één organisatie, maar de actieve zusters dominicanessen leven in een groot aantal congregaties. Dominican Sisters International (DSI) doet voorzichtig onderzoek over de vraag wat de droom van eenheid oproept aan dromen, mogelijkheden en onmogelijkheden. &Want wat als…’

Het bestaan van 153 congregaties van actieve vrouwelijke religieuzen in 111 landen is niet het resultaat van verdeeldheid, maar is historisch gegroeid. Nieuwe congregaties werden veelal opgericht om prangende sociale kwesties op te lossen, zoals de behoefte aan goed onderwijs in een gebied in de wereld.

Reflectie
Tijdens de DSI-vergadering vorig jaar in mei vroeg een priorin naar de mogelijkheid om tot wereldwijde eenheid te komen. &Wat als wij, als zusters in een verdeelde wereld en in een meer en meer gefragmenteerde en gebroken kerk, konden laten zien dat eenheid wel mogelijk is, ook al hebben we verschillende culturen, talen en nationaliteiten? Wat zouden 25.000 stemmen die eenheid in verscheidenheid prediken kunnen zeggen in onze wereld van vandaag?’

Bron van reflectie
De oproep van de priorin riep verschillende reacties op. DSI besloot niet te gaan werken aan een verenigd bestuur, maar toen er tijdens de vergadering van de coördinerende raad in november weer over het onderwerp gesproken werd, besloot men tot een tussenoplossing. Het visioen van eenheid kan een bron zijn van reflectie, en daarom zijn alle leden van congregaties van actieve dominicanessen uitgenodigd om vóór 1 juni beknopt antwoord te geven op de volgende vragen:

Van welke congregatie bent u lid?
Op welk continent woont u?
U kunt evt. uw naam en leeftijd vermelden.

1. Welke gevoelens roept de droom van een wereldwijde congregatie van actieve dominicaanse vrouwen in u op?
2. Welke gedachten (hoop, uitdagingen, zorgen) heeft u bij deze droom?
3. Wat denkt u dat er moet gebeuren voor zo’n droom werkelijkheid kan worden?

Stuur uw antwoorden voor 1 juni naar het DSI Office

Bron: nieuwsbrief maart en april van DSI