23 Mei 2011

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland

Ga naar overzicht

2 min

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland is in 1999 opgericht voor en door mensen die in hun werk en persoonlijk leven vorm willen geven aan hun dominicaanse inspiratie. Op deze pagina vindt u algemene informatie, verspreid over deze website vindt u verhalen van lekendominicanen.

In 1999 spraken 19 vrouwen en mannen in het openbaar hun engagement uit. Zij verbonden zich om te leven overeenkomstig de ‘Regel van de lekenbroederschappen van Sint Dominicus’. De regel werd in 1985 tijdens een internationaal congres van dominicaanse lekengemeenschappen in Montreal vastgesteld.

Momenteel (oktober 2018) telt de gemeenschap 63 leden en vier aspirant-leden.

Begin van de DLN op 24 oktober 1999.

In de Lekengemeenschap gaan vrouwen en mannen, gehuwden en ongehuwden op voet van gelijkheid met elkaar om. De Lekengemeenschap is een zelfstandig verband binnen de dominicaanse beweging. Tegelijkertijd werken afzonderlijke leden en ook de gemeenschap als geheel samen met andere dominicaanse broeders en zusters ten behoeve van projecten op het terrein van pastoraat, vormingswerk, geloofsbezinning en maatschappelijke inzet.

Meer weten?

Snuffel eens door wat er allemaal op deze site is verschenen door te zoeken op ‘lekendominicaan’.

Bestel de DLN-informatiemap via e-mail.

Lees Erik Borgman, Dominicaanse spiritualiteit. Een verkenning. Themanummer van het tijdschrift TGL, 144 blz., € 7,95 euro excl. verzendkosten; besteladres: e-mail: info@tgl.be.

Lees Tien jaar Dominicaanse Lekengemeenschap, een persoonlijke terugblik van Jan van Hooydonk.

Snuffel eens door wat er allemaal op deze site is verschenen door te zoeken op ‘lekendominicaan’.