12 Mei 2011

'De basis van zelfstandigheid is gehoorzaamheid'

Ga naar overzicht

Deel op:

n Spanje staan 73 kloosters waar in totaal 1030 monialen wonen, eenderde van alle zusters monialen ter wereld. Magister Bruno Cadoré sprak op 30 april en 1 mei met hen over de toekomst. Hij vroeg hen zich niet vast te klampen aan hun kloosters, maar het bredere doel van de orde te blijven steunen.

De magister (meester van de orde) kwam samen met ongeveer negentig Spaanse monialen in het klooster van Vedante de Torrente bij Valencia. Aanwezig waren de priorinnen van alle kloosters en de consilies (besturen) van de drie federaties van monialen in het land. Deze vrouwen leiden een leven van stilte, gebed en studie.
De bijeenkomst was een eerste gedachtewisseling met de nieuwe magister over de mogelijke veranderingen van de kloosters vanwege de hoge leeftijd van veel monialen en het gebrek aan roepingen.


Dominicus stichtte eerst een klooster voor zusters monialen voordat de predikbroeders bestonden (officieel in 1216 kerkelijk erkend). Op de foto het plein van Caleruega, het geboortedorp van Dominicus, waar ook een monialenklooster staat.

Bruno Cadoré vindt het belangrijk om samen &de toekomst van onze zending voor te bereiden’. Het leven van de monialen mag er anders uitzien dan dat van de broeders en de actieve zusters, de missie is dezelfde, benadrukte hij. Het gaat om studie, gebed, gemeenschapsleven en prediking, om het Woord vruchtbaar te maken.
De magister benadrukte dat het er niet om gaat om kloosters in stand te houden, want &we zoeken geen roepingen, we nemen ze aan. Een bedrijf zoekt personeel, maar in ons dominicaanse leven ontvangen we in genade broeders en zusters, die de Heer zendt’. Cadoré waarschuwde voor de bekoring om roepingen te zoeken om een klooster te handhaven. &Als we dat doen, dan horen we bij de wereld.’

Onderzoek
Wat betreft de zelfstandigheid van de kloosters, zei de magister dat &de basis van de zelfstandigheid de gehoorzaamheid is. We zijn niet zelfstandig zoals in de wereld, waarin iedereen zich verdedigt. Onze zelfstandigheid is anders, want het bestaat in het aanvaarden van ons leven als predikers, verbonden met de zending van de Orde’.
Dit jaar wordt er in commissies gewerkt door de zusters. Zo zal onderzocht worden welke kloosters geschikt zijn voor het verzorgen van oude en zieke monialen, en hoe er samengewerkt kan worden met de broeders dominicanen, die spreken over het samengaan van de drie Spaanse provincies.

Opschieten
Magister Bruno Cadoré (foto) moedigde de monialen ook aan om meer samen te werken met leken en gebedsgrepen die naar de kloosters komen voor gebed, studie en vergadering. Hij beschouwt dat als indirect apostolisch werk.
Volgend jaar wil hij de Spaanse monialen opnieuw spreken. Op 11 en 12 mei heeft hij een soortgelijke bijeenkomst met de priorinnen van de Italiaanse monialen.

Met dank aan Antoon Boks o.p.