In memoriam

Ter gedachtenis aan Jan van Zeijl, dominicaan

n het Berchmanianum in Nijmegen is op 30 maart 2011 pater Jan van Zeijl o.p. overleden. Hij heeft zich in veel functies aan de orde en aan het pastoraat gegeven. Hij is 99 jaar geworden.

Jan van Zeijl werd geboren op 11 juli 1911 in Rotterdam in een gezin van negen kinderen. Jan kreeg bij zijn geboorte de namen Johannes Jacobus Nicolaas. Zijn ouders waren Petrus van Zeijl en Maria Macor. Al zijn broers en zussen zijn inmiddels overleden. Op 8 februari 2009 overleed zijn laatste zus, zuster Marie José, ook op bijna honderdjarige leeftijd.

Studie en eerste jaren

Van 1923 tot 1930 studeerde Jan aan het Dominicuscollege te Nijmegen. Na zijn noviciaat legde hij op 18 september 1931 zijn professie in de Orde af. Na de brand in Zwolle werd hij op 6 februari in het Albertinum in Nijmegen geassigneerd. Na een jaar ging hij weer terug naar Zwolle. Na zijn grote professie in Zwolle in 1934 vertrok hij opnieuw naar het Albertinum. Op 25 juli 1936 werd hij door Bisschop Diepen priester gewijd.

Jan werkte op vele plaatsen: eerst in Huissen en vanaf 1938 vanuit de Singel van Schiedam. In 1942 volgde een benoeming voor de parochie van de Maria Geboorte in Nijmegen. Na drie jaar vertrok hij naar de Jozefparochie in Alkmaar.

Alkmaar, Tiel, Rotterdam, Nijmegen

In de eerste tien jaar van zijn pastoraat verzorgde Jan op negen plaatsen de lijdensmeditaties, gaf hij retraites en verzorgde hij verschillende bedevaartpreken in Den Briel, Heilo, tijdens de Stille Omgang en in Scherpenheuvel.

In 1958 werd hij pastoor van de parochie in Tiel. Na negen jaar vertrok hij naar Blijdorp in Rotterdam, waar hij tot 1973 zou blijven. Hij werd toen gevraagd om econoom van de provincie te worden, een functie die hij ruim acht jaar met grote nauwkeurigheid en inzet heeft vervuld.

Na dat syndicaat neemt hij zijn intrek in de pastorie aan de Dennenstraat in Nijmegen, om in 2003 te verhuizen naar Huize Rosa, waar hij zes jaar met veel plezier gewoond heeft.

Laatste jaren en afscheid

Begin 2009 moest Jan vanwege een val opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij raakte wat in de war. Aangezien men in Huize Rosa bang was hem niet de verzorging te kunnen geven die hij nodig had, werd hij opgenomen in het Berchmanianum.

Jan was een zeer accurate man, die al de taken die hij kreeg met grote inzet en toewijding vervuld heeft. Hij was ook zeer dankbaar voor alle ontvangen attenties. Dat liet hij duidelijk horen. In de jaren in Neerbosch heeft hij heel consciëntieus een hele lange rij commentaren op de Schrift doorgewerkt en zijn Bijbel van vele aantekeningen voorzien.

In zijn vrije tijd heeft hij zeer veel gewandeld. Dat hield hij ook nog vol tijdens de jaren die hij in Huize Rosa verbleef. Elke dag maakte hij – inmiddels met zijn rollator – een wandelingetje in de tuin. Een hoogtepunt betekende voor Jan de reis die hem samen met Bert Robben in 1979 naar Curaçao en Perú bracht.

Jan is zeer oud mogen worden.
We danken hem voor zijn inzet, trouw en hartelijkheid.
Moge hij nu in Gods licht en vrede zijn!

Jan van Zeijl is op 6 april 2011 begraven op de begraafplaats van de dominicanen in de tuin van het oude Albertinum.