Kopstukken

Hosanna van Kotor (1493-1565)

osanna van Kotor is de eerste zalige van Montenegro en Kroatië. Zij is daar welbekend, al leefde zij in een kluis. Zij bleef desondanks met de wereld verbonden. Geschriften van haar ontbreken. Maar er zijn veel verhalen over haar leven, gezien haar verering door de gelovigen.

Daarbij ook veel zogenaamde ‘wonderverhalen’. Desondanks bestaat er een harde kern van hagiografische gegevens die een licht werpen op haar persoonlijkheid.

Op 25 november 1493 wordt zij geboren nabij de stad Kotor, zo’n negentig kilometer ten zuidoosten van Dubrovnik. Ofschoon lid van een orthodox gezin wordt zij volgens de Latijnse ritus gedoopt. Haar jeugd staat vol legendarische verhalen van visioenen, onder neer om het lijden van Christus tot het hare te maken.

Als ze 14 is verlaat ze haar geboortedorp en gaat naar Kotor. Daar wordt zij dienstmeisje bij een familie met dominicaanse sfeer, want enkele jongens zijn dominicaan geworden. Hosanna sluit zich dan aan bij de dominicaanse lekenbeweging.

Kluizenares

Op 21-jarige leeftijd  ontvangt zij toestemming van de bisschop van Kotor om als kluizenares te gaan leven. Kluizenaressen (virgines muratae) zijn in die tijd in de steden vrij populair. Elk krijgt een cel naast de kerk. In die cel verblijven zij heel de rest van hun leven in gebed en handenarbeid.

Bij de burgers stonden zij in hoog aanzien. Velen kwamen haar raadplegen. Zo werd ook Hosanna vaak door haar stadgenoten om raad gevraagd. Bovendien was zij populair als bemiddelaar bij problemen en ruzies.

Na meer dan vijftig jaar leven als kluizenares overlijdt zij op 27 april 1565. 21 December 1927 is zij zalig verklaard. Er worden veel wonderen aan haar toegeschreven, zo bijvoorbeeld de redding van de stad Kotor uit de aanval van de Turken die aanstormden met een getalsmatig overwicht.

Hosanna is gemeenschappelijke pleitbezorgster voor orthodoxen en katholieken, als oecumenische zalige die bruggen slaat tussen de tegenstellingen in dat sterk verdeelde gebied.

Piet Struik OP