03 Maart 2011

AKN-gebouw, Hilversum

Ga naar overzicht

Deel op:

e Katholieke Radio Omroep is gesticht door dominicaan Lambert Perquin (1865-1938). Op het Mariaplein, zoals de koffiehoek op de derde etage van het huidige AKN-gebouw aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum heet, is hij nadrukkelijk aanwezig.

Perquin was eerst zielzorger maar ontpopte zich tot mediapriester. Op 23 april 1925 was hij de grondlegger van de Bond van R.-K. Radio Vereenigingen. In juni 1926 ontstond de huidige naam Stichting Katholieke Radio Omroep.

Perquin gold niet alleen als de inspirator van zijn omroep, maar ook als bekwaam organisator. In 1927 wijdde hij zich helemaal aan zijn radiowerk. Radio was voor hem ‘een vervolmaking van het apostolaat’, ‘een middel tot ontwikkeling en beschaving op religieus en maatschappelijk gebied’, ‘een ongehoord middel om elkaar te leren kennen en waarderen’.

Hij had eigen rubrieken op de radio, zoals zijn ‘Godsdienstige Halfuurtjes’ en ‘Conferenties voor ouden-van-dagen’.


Het schilderij in de koffiehoek op de derde etage van het AKN-gebouw.

Het bestuur der KRO in 1938

Van links naar rechts: J. Dito o.p. (rechterhand van de voorzitter), directeur P. Speet, penningmeester J. van Hellenberg Hubar, voorzitter L. Perquin o.p., vice-voorzitter G. Kampschroër, bisschoppelijk commissaris mgr. Th. Verhoeven en secretaris Ch. baron van Lamsweerde.


De huidige bestuurders van de KRO werken in de kamers op de achtergrond, en lopen voortdurend langs het borstbeeld van Perquin.

Perquin was bovendien hoofdredacteur van de Katholieke Radio-Gids, het programmablad waarin hij de achterban informeerde en stimuleerde om het radiowerk mogelijk te maken, want de omroep was afhankelijk van giften. Ondanks de crisis wist hij een voor die tijd modern studiogebouw neer te zetten, dat in 1938 geopend werd.

Klik hier voor meer artikelen over dominicaanse sporen her en der. Ook een spoorzoeker? Mail de redactie.

Zie ook een biografisch artikel over Perquin