In memoriam

Alvaro de Boer: 'Engel van de armen'

od bestaat niet zonder ons, net zoals wij zonder Hem onvolledig zijn.’ Dat hield Álvaro de Boer o.p. zijn mensen vaak voor, schrijven de zusters van de door hem gestichte gemeenschap van Jesús Mediador in Puerto Rico. Álvaro overleed op 24 maart 2011, 93 jaar oud.

De zusters van de kleine gemeenschap van Jesús Mediador beschrijven hun stichter als ‘Nederlander van geboorte, Portorikijn door adoptie, het levende voorbeeld van liefde voor de armen, de naaste en het vaderland’, zo schrijven ze in hun communiqué.

Van het volk

Álvaro de Boer kwam in juli 1946 aan in Puerto Rico. Gedurende 65 jaar streed hij voor sociale rechtvaardigheid en voor de waarden en de cultuur van Puerto Rico, een Caribisch eiland dat zelfbestuur heeft, maar wel onder de vlag van de Verenigde Staten.

In 1962 stichtte pater dominicaan de gemeenschap van Jesús Mediador, in Bayamon. Deze kleine groep religieuzen werd een centrum van liturgische vernieuwing, sterk verbonden met de armen, arbeiders en uitgeslotenen.

Voorkeursoptie

De vijf zusters schrijven: ‘Hij probeerde altijd te bewerken dat de mensen geloofden in de liefde van God. Zijn geloof zorgde voor veel wondere gebeurtenissen door het sacrament van de vergeving, de ziekenzalving en de communie, waarin vele en mensen vrede vonden en het begin van een nieuw leven in dienst van de andere mensen.’

‘Pater Álvaro zei vaak: “God bestaat niet zonder ons net zoals wij zonder Hem onvolledig zijn. Wij zijn er om te zorgen dat we bij de volledige volheid van God bereiken”.’ De zusters schrijven bedroefd te zijn, maar ook ‘gelukkig om hoe hij leefde met en voor de armen en hen liefhad. Vandaag is het feest omdat de Engel van de Armen in de hemel is aangekomen.’

Krant

De radicale visie op het Evangelie bezorgde Álvaro de Boer veel aanzien in Puerto Rico, met name onder de armen van de wijk Volcán waar hij woonde en tal van concrete acties voor hem opzette. Idalia Seijo, mede-oprichter van de gemeenschap van Jezus Middelaar, vindt het veelzeggend dat hij op dezelfde dag is overleden als bisschop Romero in El Salvador, in 1980. ‘Nu zullen wij hen beiden vereren’, zei ze.

Zijn visie en optreden brachten Alvaro meerdere malen in botsing met de kerkelijke autoriteiten. Kardinaal Luis Aponte Martinez verbood hem de uitoefening van zijn priesterschap en sanctioneerde hem bij diverse gelegenheden.

Het afscheid van pater Álvaro de Boer begon afgelopen zaterdag om 9:00 uur en liep door tot zondag 14.00 uur. Hij is begraven in het achterste gedeelte van de kerk van zijn gemeenschap in Bayamon.

Zie ook: Álvaro de Boer (93) in Puerto Rico overleden.