17 Februari 2011

Egypte: onze geloofwaardigheid staat op het spel

Ga naar overzicht

Deel op:

et de steun aan dictatoriale regimes in het Midden-Oosten heeft het Westen bijgedragen aan de radicalisering van Arabische bewegingen, vindt Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum DSTS. Enkele citaten uit de serie Theologisch Elftal van Trouw.

De Moslimbroederschap heeft een liberale kant en een extreme kant, zei Kalsky. Maar &wij maken die Broederschap tot de vijand, door die extreme kant uit te vergroten. Zo ondermijnen we juist de liberale krachten ervan en verstevigen we de fundamentalistische tak.’

Opwindend
&Democratie is geen exportartikel. De bevolking van Egypte heeft het recht zelf te bepalen hoe zij het land wil inrichten, welke overgangsregering er komt. Het is belangrijk dat het Westen steun betuigt aan de mensen die moed tonen om voor hun vrijheid te strijden. Het Westen moet een bondgenoot zijn in de strijd voor de vrijheid.
Dat betekent ook het loslaten van oude vijandbeelden. Kijk naar het Tahrir-plein: daar vormden de kopten een kring rond de moslims, om ze te beschermen tegen de aanhangers van Moebarak. En de kopten zelf mochten openlijk op het plein bidden. Dat is uniek.
Er ontstaan nieuwe verbindingen, de Facebook- en Twittergeneratie houdt het oude systeem met de oude vijandbeelden niet langer in stand. Ik vind deze ontwikkelingen heel spannend, opwindend. We zien een nieuwe Arabische wereld, die bondgenoot is in het zoeken naar vrijheid.’

Eigenbelang
Eigenlijk moet het Westen toegeven dat ze uit eigenbelang dictatoriale regimes gesteund heeft, vindt Kalsky. &Maar uiteindelijk gaat het niet om zo’n verklaring. Het gaat niet om ons, maar om de mensen daar die, net als iedereen, in zekerheid willen leven, het beste voor hun kinderen willen, vrede en vrijheid. Die moeten we ondersteunen. En niet ingrijpen om de ene pion te vervangen door een andere.’
&De geloofwaardigheid van het Westen en van de democratie staat op het spel. Nu wordt duidelijk waar het ons echt om gaat: om vrijheid en democratische rechten, of om het veiligstellen van ons eigen belang.’

Lees: Menselijke waardigheid, hoe garandeer je die? 

Zie ook het lopende project van het DSTS: Nieuw W!J