01 December 2010

Adventsboodschap magister over Irak

Ga naar overzicht

Deel op:

n zijn eerste adventsboodschap sinds zijn verkiezing tot magister van de orde der dominicanen, afgelopen september, roept br. Bruno Cadoré op tot solidariteit met Irak en de christenen die daar slachtoffer worden van geweld.

Lieve zusters en broeders,

Velen van jullie hebben de afgelopen weken solidariteit betoond met de zusters en broeders in Irak, die met hun medeburgers worstelen met het recente geweld dat opnieuw christelijke gemeenschappen heeft getroffen. Deze tekenen van verbondenheid zijn een krachtig en goed signaal aan de Iraakse gemeenschappen. We laten er tevens onze betrokkenheid mee zien met de hele door geweld onderdrukte bevolking.

We beginnen dezer dagen met de viering van de adventstijd. Met hernieuwde kracht bevestigen we onze hoop in de komst van Hem die komt om onder ons te verblijven en vrede te brengen. Enkele maanden geleden, toen het geweld ook oplaaide, verklaarde een jonge overlevende dat niets, zelfs niet de dood die net had toegeslagen, ons de liefde zou moeten laten afzweren. Temidden van het geweld getuigde hij van de enige ware kracht en waardigheid van de mens.

Om ons te verenigen met allen in de wereld die deze hoop koesteren, en in verbondenheid met alle onderdrukte christelijke gemeenschappen, met name in Irak, vraag ik u deze advent (*) tijd te nemen om voor vrede te bidden, in uw kerken en gemeenschappen en in onze dominicaanse familie.

Moge de Heer van Vrede de wereld vervullen met zijn gerechtigheid en onze vrede geven in overvloed!

Uw broeder,

br. Bruno Cadoré o.p.
Magister van de Orde

* In de oproep is sprake van zowel de eerste zondag van de advent (die al voorbij is) als de hele adventstijd (red.).