In memoriam

Piet Clemens Oerlemans (1934-2010) leefde van het Woord

link en dapper zijn, doorzetten, niet mopperen en niet zeuren”, met dit vaak door hem herhaalde motto sloeg lekendominicaan Piet Clemens Oerlemans zich door het leven.

In 2007 werd hij ernstig ziek. De angst voor aftakeling, pijn en beperkingen drukte hem zwaar. De dood kwam voor hem dan ook als een bevrijding. Op dinsdag 23 november 2010 is Piet in zijn woonplaats Geldrop in vrede overleden. Hij is 76 jaar oud geworden.

Piet Oerlemans werd op 20 januari 1934 geboren in Halsteren, Noord-Brabant, en groeide op in Goes. Hij verlangde als jongeman priester te worden, maar dat bleek onmogelijk. In plaats daarvan trad hij in 1953 in bij de redemptoristen. Als broeder kreeg hij daar de hem dierbare naam Clemens. Tot zijn verdriet kreeg zijn leergierige en onderzoekende geest bij de redemptoristen onvoldoende ruimte. In 1969 trad hij uit. Hij verhuisde naar Rotterdam en vond een nieuw thuis in dominicaanse kring. Hij was in die jaren werkzaam als sociaal-pedagogisch therapeut. Vele individuen en gezinnen stond hij bij door dik en dun, soms met gevaar zich daarin te verliezen. Bij zijn pensionering werd hij daarvoor onderscheiden met de Erasmuspenning van de gemeente Rotterdam.

Actief in de parochie van Het Steiger was het Piets wens om zijn dominicaanse betrokkenheid met een professie te bevestigen. In 1999 werd dit ideaal met zijn toetreding tot de DLN werkelijkheid. Hij had zich toen al in Geldrop gevestigd. In de parochie en daarna in de protestantse gemeente die zich verzamelt in Het Kruispunt, kon hij zijn roeping volop inhoud geven als voorganger en als initiator van leerhuis en gespreksgroepen. E-mail vergrootte zijn bereik en velen werden overvloedig voorzien van Schriftuitleg en overwegingen. Hij was graag leraar en pastor. Zijn kennis, pastorale en therapeutische trouw, en zijn broederlijke steun zijn door velen zeer gewaardeerd.

De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland houdt Piet Clemens Oerlemans in gedachten als een medebroeder die leefde met en vanuit het Woord Gods. Als een echte schriftgeleerde verdiepte hij zich bij voortduring in de joodse bronnen van het geloof. Het is daarom in zijn geest om nu te zeggen: “Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel van het eeuwige leven.”

De uitvaart van Piet Oerlemans vond plaats op maandag 29 november 2010, om 11.00 uur, in Het Kruispunt, Slachthuisstraat 22, Geldrop. Aansluitend wordt Piet begraven op de Begraafplaats, ’t Zand in Geldrop.