14 Oktober 2010

Autobiografie Judith Mendes da Costa

Ga naar overzicht

Deel op:

e Portugees-joodse Judith (1895) werd katholiek en trad in bij de dominicanessen van Voorschoten. In 1942 en opnieuw in 1944 werd ze door de Duitse bezetters opgepakt. Ze overleed in Auschwitz, in 1944.

Haar volledige levensverhaal, door haar medezusters uitgegeven, is nu hier te downloaden.

Zuster Judith schreef haar levensverhaal tussen haar twee perioden van gevangenschap in. Haar medezusters van de congregatie van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten hebben haar aantekeningen geordend en in 2006 als boek in eigen beheer uitgegeven.

Judith begon na haar terugkeer uit het concentratiekamp Westerbork op 15 augustus 1942 op te schrijven wat zij in het kamp had meegemaakt. Zij noemde het zelf ‘mijn mooiste tijd’. Op aandringen van enige medezusters schreef ze haar geschiedenis. Aan de periode vanaf haar intrede tot aan haar eerste deportatie kwam ze niet toe. Het hele boek (118 blz., 22 Mb), is hieronder te downloaden als pdf.

Klik hier voor een samenvattend artikel van en tot haar, geschreven door de deze zomer overleden Piet Struik, voor de serie ‘Kopstukken’ uit de dominicaanse geschiedenis.

De zusters spreken aan het einde van hun voorwoord deze zegenwens uit: ‘Moge Zuster Judith bij God, die zij zo intens lief had, nu voor ons en voor allen die om hun afkomst, cultuur of geloofsovertuiging gemarteld en gedood worden, een voorspreekster zijn.’

zuster Judith Mendes da Costa – biografie