15 September 2010

Nederlands tintje aan generaal kapittel

Ga naar overzicht

Deel op:

et Generaal kapittel van de orde der dominicanen, momenteel bijeen in Rome, had op dinsdag 14 september een Nederlands tintje, toen het goede werk van de Zusters van Betlehem en van Edward Schillebeeckx werd herdacht en geprezen.

Dat meldt onze correspondent in Rome, Antoon Boks o.p., met provinciaal overste Ben Vocking o.p. de Nederlandse afvaardiging. Antoon Boks doet dagelijks verslag van zijn indrukken in het forum.


Eucharistieviering op 8 september, waarin Ben Vocking (zittend midden) een van de voorgangers was. Meer foto’s op de website van het kapittel.

De zuster van Betlehem
De zusters dominicanessen van Betlehem hebben al lang geleden afgesproken om na de dood van de laatste zuster al hun geldelijke bezittingen aan de Magister van de Orde te geven. Zuster Willibrorda woont bij de zusters van Neerbosch.
Het klooster van de zusters in Nijmegen is intussen al een hospice geworden. Enkele jaren geleden werd besloten om niet te wachten tot de laatste zuster overleden was, maar om dit al tijdens haar leven te doen. Daarom is in de afgelopen jaren geld overgemaakt aan de Magister. De hoogte van het bedrag is niet bekendgemaakt.
Het Algemene Kapittel van de Orde heeft nu besloten om in de kapitteltekst die gaat over financiën de volgende dankbetuiging op te nemen: &We danken allen die hebben bijgedragen aan het opbouwen van het Solidariteitsfonds van de Orde en speciaal de Dominicaanse Stichting van de Zusters van Bethlehem in Nederland.’


Leden van het kapittel en gasten aan het buffet.
Meer foto’s op de website van het kapittel.

Schillebeeckx
Ook werd erkenning en dankbaarheid betoond aan Edward Schillebeeckx. De tekst gaat er ongeveer zo uitzien:
&We erkennen dankbaar al wat Edward Schillebeeckx (1914 – 2009) door zijn theologische werk, zijn nadenken en zijn onderzoek heeft gegeven aan de Orde, de Kerk en aan vele mensen en we sporen nieuwe generaties van Dominicanen aan om zijn werken te bestuderen en te leren kennen.’
Honderd van de 127 stemgerechtigden stemden voor deze tekst.

Een indruk van het kapittel kunt u krijgen door deze video, zie onder (Engelstalig). Klik hier voor meer video’s van het kapittel.