22 September 2010

Aantekeningen uit het kapittel - slot

Ga naar overzicht

Deel op:

ntoon Boks o.p., als gekozen diffinitor samen met provinciaal Ben Vocking namens Nederland op het kapittel dat in Rome wordt gehouden, verzamelt tussen de bedrijven door indrukken voor de trouwe volgers van deze site.

De laatste dag van het generaal kapittel van de dominicanen in Rome is er een van evaluatie, zo valt uit het verslag van Antoon Boks te lezen. Zijn laatste bijdrage werd geschreven op het vliegveld van Rome, in afwachting van een vertraagd vliegtuig. Zijn begeleidend kattebelletje werd geschreven vlak voor hij, na een reis van drie weken, weer zijn eigen bed instapte.

Foto rechts: de nieuwe magister Bruno Cadoré geeft de zegen.

 

Dinsdag 21 september

Lieve mensen,

Ik ben aangekomen in Nederland.
Toch hebben jullie nu nog het een en ander te lezen.
Waarom dat is staat in de bijlage.
Ik ga nu slapen in mijn eigen bed.
Ik groet jullie allemaal met een broederlijke groet,

Ben is ook aangekomen samen met mij op Schiphol,
maar daarna scheidden onze wegen.

Antoon

 

Klik hier voor het laatste verslag van het kapittel.

 

 


De Vlaamse provinciaal Domien Vaganée checkt uit bij het hotel, het Salesianum.
De Nederlandse afgevaardigden hebben de fotograaf handig weten te ontwijken, want ze zijn slechts in de verte of vaag te zien:


Op de voorgrond Ben Vocking, met naast hem Antoon Boks.

Maandag 20 september

Het kapittel van 2010 is aan de laatste dagen en uren toe. Vanavond landt de Nederlandse delegatie, provinciaal overste en diffinitor Antoon Boks, weer op vaderlandse bodem. Zou het toevallig zijn dat het net Prinsjesdag is?

Lees het verslag in het forum en reageer!

Zondag 19 september

&Wat doe je op een zondag in september in Rome, als je een vrije dag hebt?’, vraagt Antoon Boks zich in zijn verslag af. De vraag is retorisch: natuurlijk ga je dan naar de Kerk der Friezen, naar het Sint Pietersplein en al die andere prachtige plekken van de Stad der Steden. Een reisverslag.

Lees het in het forum.


Aandacht van drie magisters op rij: rechts de nieuwe magister van de orde Bruno Cadoré, links van hem zijn voorganger Carlos Azpiroz Costa, links naast hem Timothy Radcliffe.

Zaterdag 18 september

&Vandaag is er voor het eerst in de geschiedenis van de Generale Kapittels één tekst aangenomen als voorwoord’, schrijft Antoon over de besprekingen van deze dag. Een inkijkje in de verwoording van de missie van de orde in onze tijd.

Lees het verslag in het forum.

Vrijdag 17 september

In het verslag van deze vergadering schrijft onze correspondent memorabele woorden over het schandaal van het seksueel geweld tegen kinderen door mensen van de kerk. &Ik moet tot onze schande erkennen dat er nog steeds dominicanen rondlopen, die durven te zeggen dat dit alleen voorkomt bij anderen en dan bedoelen ze Noord West Europa en Noord Amerika. Misschien gebeurt het in die landen helaas nog steeds, omdat er niet over gesproken kan worden. Ik herinner me ook dat in 1995 op het Algemeen Kapittel van Caleruega gezegd werd door mensen uit Afrika en Latijns Amerika: “Homoseksualiteit bestaat bij ons niet”.’

Lees hier het volledige verslag.

Donderdag 16 september

&Als ik vanmorgen een fototoestel had gehad, dan had ik jullie een foto gestuurd van de houding van alle confraters toen ze het onze Vader in het Engels baden. Ik denk dat onze prior in Huissen heel erg verdrietig zou zijn geweest. Sommigen stonden er bij alsof er “Handen Omhoog” door politieagenten was geroepen en ze daarom met hun handen in de lucht stonden. Anderen maakten afwerende gebaren, maar ja… niet iedereen heeft een goede opleiding gehad.’

Lees het volledige verslag op het forum.

Woensdag 15 september

Het was een pittige dag vol kleine teleurstellingen, zo valt in het verslag van Antoon Boks te lezen. Onenigheid over teksten, die vaak erg ernstig zijn en veel te lang, en het moeizame zoeken naar evenwicht in de financiën van de orde. Het valt ook op te maken uit de bijna Reviaanse woorden in het begeleidende briefje van onze correspondent:

Lieve mensen,

toch maar weer een paar woorden, ook zijn het er soms best wel veel.
We hebben weer het een en ander gedaan,
al liepen we ook tegen wat moeilijkheden aan.
laat ik dan maar zeggen, dat die overwonnen kunnen worden.

Veel goede wensen voor u allen,
met broederlijke groeten,

Antoon

Lees het verslag op het forum.

14 september 2010

Laat ik vandaag beginnen met een heel belangrijke tekst.
Vele mensen kennen de Zusters van Bethlehem. Al lang geleden hadden ze afgesproken om na de dood van de laatste zuster al hun geldelijke bezittingen aan de Magister van de Orde te geven. Hun klooster is intussen al een hospice geworden. Enkele jaren geleden werd besloten om niet te wachten tot de laatste zuster overleden was, maar om dit al tijdens haar leven te doen.

Lees verder in het forum

Maandag 13 september 2010

Een nieuwe dag en het begin van een nieuwe week en daarom spraken we vandaag uren over de financiën. Dat is te begrijpen, want zonder geld is het moeilijk leven, maar het wil natuurlijk niet zeggen, dat het geld moet beslissen over ons leven. Er zijn wel belangrijkere dingen. Sommige teksten werden wel aanvaard, anderen niet. Zo gaat dat in het leven.

Lees verder in het forum

Zondag 12 september

Een vrije dag en het spijt me voor de zusters van Neerbosch die in Rome zijn en vandaag de Santa Sabina bezochten, maar Ben en ik zijn niet teruggekeerd naar die kerk, al waren we er dichtbij, dus we hebben hen niet gezien. Wel hebben we vandaag de kans gehad om uit te slapen, nou ja als je daaronder verstaat dat we voor acht uur ontbeten.

Lees verder in het forum – over een vrije dag en dat tweederde van de kapittelleden zijn verdwenen! Klik hier voor verslagen op de officiële site (in Engels, Frans en Spaans).

Zaterdag 11 september

In de ochtend hoorden we over de vertegenwoordiging van de Orde bij de Verenigde Naties. De broeder die zijn kantoor in Geneve heeft doet het omdat hij wil preken. Je kunt voor iedereen preken, dus ook voor Staten. Er 192 landen aangesloten bij de VN, die gebruik maken van 6 talen. De leden zijn staten. Ze hebben personeel zoals de Secretaris Generaal. Er zijn gasten van de UNO, bijv. NGO’s, wat betekent: Niet Gouvernementele Organisaties en een daarvan is onze vertegenwoordiging.

Lees verder in het forum

Vrijdag 10 september 2010

Ja hoor, vandaag is het dan echt begonnen: het stemmen over teksten.
Als eerste werd gesproken en gestemd over de vorming en opleiding van nieuwe Dominicaanse Predikers. Bij die stemming is het wel een beetje moeilijk om Dominicanen zover te krijgen, dat ze weten, wat ze moeten doen. Er kan op dit moment niet gestemd worden dat iemand 'voor is met een verandering’, maar ja dat kun je vier of vijf keer zeggen en dan nog stemmen wel vier mensen op die manier.

Lees verder in het forum – ook over de vertaalproblemen, vorming en een Ghanees gebed.

Donderdag 9 september 2010

op de eerste plaats hartelijk dank aan alle mensen,
die mij schrijven en reageren op mijn tekst.
Soms kan ik daarop reageren, maar ik moet eerlijk bekennen,
dat het me niet altijd lukt, want de tijd ontbreekt me,
al had ik natuurlijk vandaag niet naar Rome kunnen gaan en
netjes alle boodschappen kunnen beantwoorden.

Dat is niet gebeurd.
Ik wens jullie allemaal een hele prettige vrijdag toe.

Met broederlijke groet,
Antoon

Lees verder in het forum – ook over een vrije dag en een zoekgeraakte petitie van de Nederlandse dominicanen (!).

Woensdag 8 september 2010

Vanmorgen hebben we de Eucharistie gevierd onder het morgengebed met Ben Vocking als voorganger en de provinciaal van Portugal als predikant. De derde concelebrant was de Provinciaal van Zuid Italië. Hier en daar gebruikte Ben de manier van vieren van Puerto Rico, die gelijk is aan die van Latijns Amerika. De preek was een rustige overweging vanwege de geboorte van Maria, die we vierden.

Binnenkort gaan we beginnen met de verslagen van de verschillende commissie, maar zover is het nog niet.

Lees verder in het forum – ook over het lekkende dak van het Angelicum en de moeite die het kost om iedereen het zijne te laten betalen.

Dinsdag 7 september 2010

Vandaag hadden we weer commissievergaderingen en een algemene vergadering om te zorgen, dat iedereen weet waar het over gaat, dat is de oogst van vandaag.
In de commissie over de financiën moeten we al beginnen na te denken waar het volgende Generale Kapittel zal worden gehouden. Bovendien moeten we rekening houden met het feit, dat we vanmiddag met alle commissies in de aula bijeen komen.

We moeten kijken naar de verzoeken die naar onze commissie zijn doorgestuurd. Morgen om 11 uur komt de voorzitter van de studiecommissie met ons praten Charles Morerod is de president van het Angelicum. Wat willen we in de gezamenlijke proloog hebben. Op vrijdagmiddag krijgt de Syndicus van de Orde een uur de tijd om het een en ander te vertellen door middel van een Powerpoint-presentatie waarna er gedurende dertig minuten vragen gesteld kunnen worden.

Lees verder in het heropende forum – ook over de moeite die de orde heeft om een ordentelijke boekhouding bij te houden.

Maandag 6 september 2010

De dag na die van gisteren. Onze Magister is in 1954 geboren.
De vicaris van het vicariaat van Taiwan kan niet zo goed lopen. Nu zijn er mensen die hem altijd helpen, maar gisteren waren die even niet beschikbaar, dus leende ik hem mijn linkerarm. Ik liep rechts van hem en hij vertelde me een stukje van de Chinese cultuur: “In de oude tijden liep de keizer op die manier en dan legde hij zijn arm op de eunuch, die rechts van hem liep”.

Lees verder in het heropende forum

Zaterdag 4 september

Om kwart over vier in de middag was er een biechtviering met de mogelijkheid om zelf iemand uit te kiezen om persoonlijk bij te biechten. Daarna was er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Om half acht baden we zoals iedere dag Vespers en aansluitend om acht uur was er het avondmaal.
Morgen is de dag waarop de Magister gekozen zal worden. Zoals gewoonlijk om 7.00 morgengebed met Eucharistieviering. Om negen uur begint de keuze. Als er iemand gekozen is en hij het aanvaard heeft, gaan we naar de kerk, (niet de kapel die we verder gebruiken). Daarna wordt de Paus via het Staatssecretariaat op de hoogte gebracht en wordt de naam van de Magister bekend gemaakt.
Hoe laat dat is, weet ik niet, maar we rekenen op vóór 13.00 uur.

Donderdag 2 september

Op www.op.org staat ook het werk van een andere kroniekschrijver, dat is de officiële. Ik kan natuurlijk niet alles zo goed opschrijven, dus mensen, die Frans, Engels of Spaans kunnen lezen vraag ik om naar deze kroniek ook te kijken.

Na een morgengebed en Eucharistieviering in het Frans onder leiding van de Vicaris van West Afrika Roger Houngbedje, geassisteerd door die van Congo en Equatoriaal Afrika gingen we in taalgroepen praten wat we zouden voorstellen aan de diverse commissies om te behandelen naar aanleiding van het Verslag van de Magister.

Lees verder in het heropende forum

Woensdag 1 september

Om 7.00 uur ontbijt. Twee rijen voor de koffiemachine. Pas langzamerhand leren we dat als het rood wordt het kopje er onderuit kan. Op de tafels staat al een plastic bordje met een lepeltje, vork en mes. Op het bordje een suikerbroodje. Verder kun je krijgen koffie enzovoorts bij de machine, ook vruchtensap, wat smaakt naar siroop met veel suiker, maar misschien ben ik bevooroordeeld, verder melk met Amerikaans ontbijtspul, kaas en ham. Later waren er ook nog kleine broodjes.

Om 9.00 Morgengebed met Eucharistieviering. Voorganger en predikant is de Magister van de Orde Carlos Aspiroz Costa. We hebben een boek van 20 bij 20 centimeter met 434 bladzijden.

Lees verder in het heropende forum
De volledige tekst van het verslag van de magister is hier te downloaden (als pdf)

Dinsdag 31 augustus

Vanmorgen vlogen Mark James, de Vicaris van Zuid Afrika, de provinciaal van Nederland, Ben Vocking en de gekozen diffinitor van de Nederlandse Provincie Antoon L. Boks naar Rome met KL 1603.
Om 16.02 kwamen ze aan in Rome. Twee Dominicanen stonden bij uitgang 3 onder een bord met daarop: Keuze Kapittel van de Dominicanen. Bij hen vervoegden zij zich. Ze moesten wachten tot ook de Provinciaal en diffinitor van Zuid Duitsland en Oostenrijk Dietmar Schon en Martin Staszak gekomen waren. Nog twee: Gilbert Narcisse en Manuel Rivero kwamen.

We konden buiten gaan zoeken naar een minibus. Op naar de della Pisana 1111, maar zover kwamen we niet. Er was bijna voor de oprit van het Salesianum een ongeluk gebeurd. De motorrijdster had het niet overleefd.
Daarom had de politie vanwege sporenonderzoek de weg afgesloten. We mochten wel lopen naar de ingang, gelukkig voor ons nog geen vijfhonderd meter. Dan de lange oprit genomen met weer gelukkig allemaal koffers, die wieltjes hadden. Dat is nog eens iets anders dan de tocht die Dominicus maakte van Rome naar Toulouse om aan de broeders te vragen of ze de door de Paus voorgestelde veranderingen in wilden aanvaarden.

Bij de receptie kregen we na ons paspoort te hebben laten zien om naast de naam ook het nummer van dat paspoort op te schrijven een sleutel en een afstandsbediening voor de televisie.
we hadden toto acht uur vrij om te doen wat we wilden. Om 20.00u avondeten, daarna hebben we vrij tot 1 september 7.00 uur.
Dan is er ontbijt, daarna om 9.00 uur Mis van de heilige Geest met de Magister van de Orde. Van 10.00 tot 12.00 uur zal er zijn opening.

Het is alsmaar voorstellen. Sommige mensen ken je van vroeger, van andere vergaderingen en naar nu ook bleek waren meerderen ook op het Kapittel van 1995 in Caleruega geweest, zonder dat we het van elkaar wisten.
Dat betekent, dat het onmogelijk is om iedereen te leren kennen. Het hoogste nummer wat ik bij de deelnemers heb gezien was 139. Maar daar komen nog vertalers en andere belangrijke mensen bij.

Ik groet jullie,
Antoon Boks