05 Augustus 2010

Rome, Santa Maria Sopra Minerva

Ga naar overzicht

Deel op:

e bouw van de huidige kerk is gestart in 1280. De diverse malen onderbroken middeleeuwse bouwactiviteiten eindigen in 1453 met de voltooiing van de kruisribgewelven. Het lichaam van St. Catharina van Siena ligt er onder het hoofdaltaar – zij het zonder hoofd…

Tekst en foto’s ontleend aan Presenteerblad, het parochieblad van het rectoraat Thomas van Aquino in Zwolle.  

Het gebedshuis behoort vanaf het begin toe aan de dominicaner orde. De Santa Maria Sopra Minerva is de enige gotisch kerk in de stad Rome. De kerk is de laatste rustplaats van enkele beroemde Italianen, waaronder pausen en de dominicaanse schilder en monnik Fra Angelico(1455).

De kerk heeft een donker interieur en is gebouwd als een grote hal omdat de bedelorden (Dominicanen, Franciscanen) altijd een grote volksmenigte bijeen kregen om naar de preken te komen luisteren.

Onder het hoofdaltaar ligt de heilige Catharina van Siena begraven, maar haar hoofd is te vinden in de kerk van de heilige Dominicus in Siena, haar geboorteplaats. Catharina was in de 14de eeuw een Dominicaanse non en de beschermheilige van Italië. Ze richtte talloze smeekgebeden aan Paus Gregorius XI om diens ballingschap in Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome. Hij was namelijk op vlucht voor de adellijke conflicten in Rome. Haar missie slaagde. Ze stierf op 33-jarige leeftijd.

Voor de kerk staat een grappig monument. Het is de Olifant van Gianlorenzo Bernini (1667) waarop een antieke, Egyptische obelisk rust. Deze is afkomstig uit de kloostertuin van de Dominicanen en de lengte ervan bedraagt slechts drie meter, de kleinste obelisk van Rome. Het was niet Bernini zelf die het beeld maakte maar Ercole Ferrata, één van zijn leerlingen. Bernini heeft het beeld wel zelf ontworpen. Op het beeld is de tekst aangebracht: &Het vereist een krachtige geest om de last der wijsheid te dragen’. Het olifantje heette in de volksmond il pulcin della Minerva, het kuikentje van Minerva.