12 Juli 2010

Kort internationaal, juli 2010

Ga naar overzicht

Deel op:

p de drempel van de zomer is opeens Thomas van Aquino in het internationale dominicaanse nieuws, met een lezing van de paus in Rome en een conferentie in Warschau. Deze en andere berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Dominicanen aan de slag met Thomas

In de Poolse hoofdstad Warschau werd van 1 tot 5 juli een conferentie gehouden over dominicanen en de uitdaging van het Thomisme. Veel dominicanen beschouwen de dertiende-eeuwse theoloog en dominicaan Thomas van Aquino als hun leermeester, zo stelt het Thomistisch Instituut op de website waar, in Engels Frans en Pools veel informatie te vinden is.
Er zijn ook mooie foto’s te zien, via Twitter (dank je @lekendominicaan) kwam deze link met duizelingwekkend veel witte habijten tot ons.
Op de website van de provincie van St. Jozef (oostelijke Verenigde Staten) is er een video over te vinden.

 

Paus spreekt opnieuw over Thomas

Tijdens de wekelijkse audientie op 23 juni sprak paus Benedictus XVI voor de derde en laatste keer over Thomas van Aquino, die door hem en zijn voorganger als een groot leraar wordt gezien. Alle trouwe kinderen van de Kerk kunnen en moeten, in ieder geval in enige mate, zijn leerlingen zijn!’
De complete tekst van de lezing is hier te vinden, in het Engels.

 

Kerk en Ambt in de VS

Future Church is een landelijke organisatie van katholieken in de Verenigde Staten, bedoeld om &alle katholieken volledig te laten participeren in het leven van de Kerk’. De vernieuwingsbeweging publiceert onder meer artikelen en berichten over kerkhervormingen die elders niet of nauwelijks te vinden zijn.
In 2008 hield Future Church een enquête onder bijna duizend progressieve katholieken over gehuwde priesters. Men besloot daarop priesters te stimuleren om openlijk te spreken over opheffing van het verplichte celibaat. Ook werd de vertaalde brochure 'Kerk en Ambt’ van de Nederlandse dominicanen bestudeerd en besproken.
Future Church stelt in een recent bericht dat de controversiële suggestie dat parochies zelf voorgangers in de Eucharistie kiezen en de geselecteerde kandidaten – man of vrouw, getrouwd of niet getrouwd – aan de bisschop presenteren, opgang maakt. De organisatie oppert dat er heel wat katholieken zijn in de VS die open staan voor alternatieven voor de sacramentele praktijk.

 

Afscheidsbrief magister Carlos

Carlos Azpiroz Costa o.p. schreef zijn broeders en zusters een soort theologische afscheidsbrief, aan het einde van zijn negenjarige periode als magister van de orde. Op het feest van St. Catharina schreef hij over de drie 'kanalen’ in de 'Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid’: barmhartigheid, voorzienigheid en leer. De brief is zowel een aansporing om de dominicaanse roeping te vernieuwen als een dankbetuiging.

Volgens de magister geeft de Heer ons in zijn goddelijke voorzienigheid de gelegenheid om op dit ogenblik in de geschiedenis onze roeping te beleven. De missie van de dominicanen is om 'in het licht van het Woord van God de werkelijkheid te lezen en licht te laten stralen op de werkelijkheid’.
Azpiroz Costa dankt de zusters monialen voor hun ondersteuning in de 'Heilige Prediking’; de zusters uit de vele congregaties voor hun moed en aanwezigheid, vooral op plaatsen waar zeer behoeftige mensen zijn; de dominicaanse leken voor hun evangelisatie in gezin, werk, politiek en economie; en de dominicaanse jongerenbeweging voor het feit dat ze ons herinnerden aan de waarde van betrokkenheid en vreugde.

Voor de broeders haalt de magister de zalige Hyacinth Marie Cormier aan: 'Het zal niet alleen goed en prettig voor ons zijn om in eenheid te leven, maar ook om samen te bidden, elkaar te zien tijdens gewijde tijden, samen te lijden in moeilijke tijden en samen de dood tegemoet te zien, getroost door het gebed en het gezelschap van de broeders.’
Tenslotte dankt de magister God voor de gave van drie broeders die zijn kameraden waren als dienaren van de Orde: Jesús Hernando († 7-1-2002), Dominique Renouard († 30-7-2007) en Chrys McVey († 29-6-2009).

 

En de nieuwe magister?

Er zijn geen officiële kandidaten voor de post van magister. De broeders met stemrecht zullen hun huiswerk doen en denken over de kwaliteiten die zij in de volgende magister wensen. Formeel is een algemeen kapittel de hoogste autoriteit in de Orde. De kapittelleden kiezen niet zozeer een eerste minister, als wel een uitvoerder van de besluiten van het kapittel. In de praktijk heeft de magister natuurlijk aanzienlijke invloed.
Om naar het verleden te kijken, is de lijst van Magisters in de vorige eeuw opgenomen, onder wie de Nederlander Ludovicus Theissling (foto).

 

 

Amerikaanse zusters bouwen mee aan New Orleans

Zusters dominicanessen van de congregaties van Springfield, Adrian, Amityville, Hope, Peace en Cabra werkten van 31 mei tot 5 juni mee aan het tweede jaarlijkse St. Bernard-project.

Dit project is bedoeld om New Orleans weer op te bouwen na de orkaan Katrina, vijf jaar geleden. Enkele tientallen zusters en andere vrijwilligers bouwen mee. Lees hier meer.