08 Juli 2010

Generaal Kapittel 2010 in Rome

Ga naar overzicht

Deel op:

an 31 augustus tot 21 september wordt in Rome het generaal kapittel van de dominicanen gehouden. Daarbij wordt ook een nieuwe magister gekozen. Voor Nederland nemen provinciaal Ben Vocking o.p. en &diffinitor’ Antoon Boks o.p. deel aan dit eerbiedwaardig instituut.

Op 29 december 2009 stuurde de magister van de Orde, broeder Carlos Aspiroz Costa o.p. (foto), de officiële brief om het Generaal Kapittel van Rome 2010 bij elkaar te roepen. Het zal het 290e Generale Kapittel in de Orde zijn, omdat de kapittels van 1468, 1642 en 1952 geannuleerd of niet uitgevoerd werden. Een van de taken zal zijn om de 87e magister van de Orde te kiezen.

Afgevaardigden
De leden van het Kapittel zijn de provinciaals en andere gekozen vertegenwoordigers van de provincies en vicariaten van de Orde, magister Carlos Aspiroz Costa en zijn voorganger, Timothy Radcliffe o.p. In totaal zullen er 127 afgevaardigden zijn, en daarnaast zes genodigden van de Dominicaanse Familie en zes medebestuurders van de magister.
Normaal wordt het kapittel georganiseerd door een van de provincies, maar dit keer dragen de magister en zijn consilie er de verantwoordelijkheid voor. Vandaar dat het kapittel plaatsvindt in Rome, waar het bestuurscentrum van de orde is gevestigd.

'Maar’ drie weken!
Plaats van handeling is het Salesianum (de foto onder is van de kapel), een conferentiecentrum van de salesianen, gelegen tussen Rome en het vliegveld Fiumicino. Omdat het kapittel niet plaatsvindt in een dominicaans huis, zijn de data van begin en einde bepaald door de Salesianen. De provinciaals, die gepolst werden, spraken de wens uit dat het kapittel niet langer dan drie weken zou duren.
Het kapittel van Rome zal daarom een van de kortste keuzekapittels van de laatste tijd zijn. Misschien keren we terug naar de traditie van kortere Generale Kapittels. De eerste constituties van de Orde, opgesteld tijdens het leven van Dominicus (1170-1221) gaven aan dat de Generale Kapittels niet veel langer dan een week moesten duren: van de Vigilie van Pinksteren tot uiterlijk de zaterdag van het octaaf van Pinksteren.

Hoogste gezag
Het kapittel begint officieel op 1 september. Omdat het Generaal Kapittel het hoogste gezag is in de Orde, moeten de leden eerst instemmen met de manier van vergaderen en de voorgestelde dagorde. Daarna wordt de Relatio uitgesproken, een soort State of the Order, waarin de magister verslag doet van de uitvoering van de opdrachten van het vorige Kapittel en zijn visie op de Orde geeft.
Waarschijnlijk worden vervolgens de uitdagingen aan de Orde in groepen besproken. Daarna vindt de keuze van de magister plaats, volgens de Constituties op de vijfde dag van het Kapittel, op zondag 5 september. Daarna gaat het Kapittel verder met het werken in commissies en plenaire zittingen, tot de sluiting op 21 september.

Uitgebreide voorbereidingen
De voorbereidingen voor het kapittel zijn al meer dan een jaar bezig. De voorbereidingscommissie, benoemd door de magister en zijn consilie, heeft vooral de laatste maanden veel werk aan het reglement van orde, het opvragen van informatie en suggesties bij provinciaals, regionale vergaderingen, de verscheidene instituten en verantwoordelijke commissies. Ook zochten ze tolken en vertalers en zorgden ze voor de liturgische vieringen, het vervoer, de visumverzoeken, het secretariaat enz. enz.
Het volgende stadium van de voorbereiding van het Kapittel omvatte het uitzoeken van wie van welke commissie deel wilde uitmaken. Dat is erg moeilijk, want er moet rekening worden gehouden met de voorkeuren en met de samenstelling van groepen met de officiële talen van de Orde: Frans, Engels en Spaans. Niet iedereen kreeg dan ook zijn eerste optie.

Zeven commissies
Voor dit Kapittel zijn zeven commissies voorgesteld, soms verdeeld in twee groepen (met tussen haakjes de voertaal): de navolging van Christus (Spaans en Frans); de studie (Frans), de bediening van het Woord (Engels en Spaans), de vorming van de Broeders (Engels), het bestuur van de Orde (Engels en Frans); het economische beleid (een commissie maar twee talen (Engels en Spaans).
Er zal ook een commissie zijn voor de wetten en de Constituties van de Orde, met als voertaal Engels en Frans. Deze commissie moet bewaken dat de wetgeving van het kapittel geschikt gemaakt wordt om opgenomen te worden in onze wetgeving, die in het Latijn is gesteld.

Met dank aan Antoon Boks o.p.

De komende tijd zal nieuws over het Generale Kapittel op verschillende manieren verspreid worden, via nieuwsbrieven en deze site. Iedereen kan natuurlijk ook kijken naar de officiële website.