17 Juni 2010

Albertusdag in Leeuwarden

Ga naar overzicht

Deel op:

e opkomst tijdens de Albertusdag, op 12 juni in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, was onverwacht groot. Zo’n 200 mensen bezochten de dag ter ere van de grote dominicaanse wetenschapper Albertus de Grote.

Historicus Guus Bary gaf er een inkijkje in zijn vertaalpuzzel van de preek die Albertus in 1256 in Leeuwarden hield.

De bedenker en organisator van de Albertusdag, Bauke van Keulen, stuitte in het boek van Haersma Buma over de Grote- of Jacobijnerkerk op een bron die verhaalt dat er een preek zou zijn van Albertus Magnus die hij in Leeuwarden in 1256 had gehouden. Met dit gegeven kwam hij via-via in contact met Guus Bary, kerkhistoricus, oud-Leeuwarder en zeer geïnteresseerd in dominicana.
De preek bleek daadwerkelijk te bestaan, opgeborgen in een archief te Leipzig. Guus Bary besloot de preek te gaan vertalen, maar dat is door de complexiteit van het handschrift, dat grotendeels uit afkortingen bestaat, bepaald geen sinecure. Op 12 juni vertelde hij over de stand van zaken.

Doctor Universalis 
Albertus Magnus (de Grote, ca. 1200-1280), was de eerste filosoof/ theoloog die verwees naar de filosofie van Aristoteles. Zijn kennis over de natuurwetenschappen omvat zowat alles wat je je maar kunt bedenken, vandaar dat hij ook wel ‘Doctor Universalis’ werd genoemd.
Albertus maakte in 1256 een inspectiereis als hoofd van de dominicaner kloosters in de Duitse provincie, waartoe Leeuwarden behoorde. Er stond daar toen een jaar of tien een kloostertje.


Guus Bary geflankeerd door dominicanen Antoon Stikvoort, Wijbe Fransen, Toine Frehe en Jacques van der Lee. 

Klik hier voor de kaart van dominicaans Nederland, inclusief sporen in Leeuwarden.

Klik hieronder voor het artikel uit de Leeuwarder Courant van 14 juni 2010.
Leeuwarder Courant 14062010.doc (26 Kb)