06 Mei 2010

Trouw aan Gods toekomst

Ga naar overzicht

Deel op:

et Tijdschrift voor Theologie, mede opgericht door Edward Schillebeeckx, verschijnt dit voorjaar in twee gedaanten: als themanummer van het tijdschrift en als boek, uitgegeven door Boom. Het leest als het startschot voor een nieuwe waardering van de in december overleden theoloog en dominicaan.

Tot op de dag van vandaag is Edward Schillebeeckx (1914-2009) een van de meest invloedrijke theologen. Hij schreef tientallen boeken over de sacramenten, Jezus Christus en de kerk, die over de hele wereld worden gelezen en bestudeerd.

De wijze waarop hij oog had voor mensen die lijden en onderdrukt worden, blijft actueel, vindt de redactie. Het zoeken naar theologische antwoorden op hedendaagse vragen en problemen was Schillebeeckx’ belangrijkste drijfveer. Dat bracht hem meerdere malen in conflict met het kerkelijke leergezag, maar hij bleef trouw aan de kerk en zijn geloof.

Leerlingen en navolgers
In dit boek schrijven kenners van Schillebeeckx uit binnen- en buitenland over de betekenis van zijn theologie. De biografische en thematische artikelen bieden een goede introductie in zijn werk. Schillebeeckx is een inspiratie voor nieuwe generaties denkers over religie en geloof.
Auteurs zijn onder meer Stephan van Erp, eindredacteur van het tijdschrift en systematisch theoloog in Nijmegen, Erik Borgman, Frans Maas, Mary Catherine Hilkert, Robert Schreiter en Ted Schoof.

Trouw aan Gods toekomst
De blijvende betekenis van Edward Schillebeeckx
ISBN: 9789461050465, 168 blz., € 19,50
www.tijdschriftvoortheologie.net
www.uitgeverijboom.nl