27 Mei 2010

'Dominicanessen wereldwijd meer samenwerken'

Ga naar overzicht

Deel op:

span class="detail_page_intro2">Van 14 tot 19 mei ontmoetten oversten en afgevaardigden van de wereldwijd 25.500 dominicanessen elkaar in Rome. Zr. Bep van der Wilk woonde de driejaarlijkse vergadering van de Dominican Sisters International bij, namens de zusters dominicanessen van Neerbosch. Onlangs keerde ze terug.

zr. Elisabeth (Bep) van der Wilk o.p

Vooral voor de onderlinge contacten dus? Of gaat er ook iets van uit voor de buitenwereld?
&Het motto van deze vergadering was: Sharing our future with realism, daring and hope (onze toekomst delen, met realisme, durf en hoop). Ik denk dat dit motto in de verschillende bijeenkomsten goed tot zijn recht gekomen is en vandaar uit verspreid wordt. Dat zal dus – hoop ik –  van personen en congregaties uitstralen.’

Hoe is de stemming op zo’n bijeenkomst? Zorgelijk, ambtelijk of hoopvol? Waar gaan de gesprekken met name over?
&De stemming was heel hoopvol, wat voor een niet gering deel te danken was aan de presentaties door vijf jongere zusters – één van elk continent – waarin ze de huidige toestand en de toekomstverwachtingen realistisch beschreven, maar ook enthousiast ingingen op mogelijkheden voor de toekomst.
Ook de rapporten over DVI (Dominican Volunteers International) en de Dominicaanse ngo’s  bij de VN in Genève en New York waren bemoedigend. De officiële gesprekken (in continentale en in intercontinentale groepen) gingen voor een deel over statuten, maar waren vooral bedoeld om vanuit de concrete situatie van elke congregatie te kijken naar de verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst, zowel voor elke congregatie afzonderlijk als voor DSI als geheel.’

zr. Michael, coördinator van Afrika, doet verslag met op de achtergrond het logo van de bijeenkomst.

Er zijn zo’n 25.500 zusters dominicanessen in de wereld. Hoe staan zij er voor? Is hun aantal stabiel? Zijn er &groeimarkten’?
&Zoals bekend is er in Europa en Noord-Amerika sprake van veroudering en gebrek aan roepingen. In Afrika zijn wel wat roepingen, maar is men erg voorzichtig om te voorkomen dat vrouwen om verkeerde (economische!) redenen intreden. &Groeimarkten’ zijn Azië en Zuid-Amerika, waar men over het algemeen zo wijs is om te zorgen dat nieuwelingen een goede (theologische) vorming krijgen. Ik kan me geen vergelijkende aantallen met de vorige keer (2004) herinneren. Volgens mij is het aantal redelijk stabiel.’

Ziet u verschuivingen in het charisma van de dominicanessen? Welke aandachtsvelden hebben de toekomst?
&Geen echte verschuivingen, al wordt de klemtoon meer dan vroeger op het charisma van de orde: prediking (in alle vormen) gelegd. Vooral opvang van de jeugd (aids-patiënten in Afrika en straatbendes in Zuid-Amerika als uitersten) en catechese krijgen veel aandacht.’

Wat was voor u het hoogtepunt van de bijeenkomst?
&De presentaties van de jongeren aan de ene kant; de lezing van fr. Felicísimo Martínez (Vida y misión: fidelidad y satisfacción personal – Leven en missie: trouw en persoonlijke voldoening) aan de andere kant.’

Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.