29 Maart 2010

Open brief aan z.e.h. Cor Mennen

Ga naar overzicht

Deel op:

e Osse pastoor Cor Mennen, liturgisch censor van het Bossche bisdom, wordt in deze open brief van de Vlaamse dominicaan Jos Smeets o.p. broederlijk op een kleine, maar storende fout gewezen. En passant maakt hij ons erop attent dat Huub Oosterhuis ook het lied &Al van den drogen haring’ niet goed heeft begrepen.

Knokke, 26 maart 2010

Eerwaarde Heer Mennen,

Mijn naam is Jos Smeets, Vlaamse pater dominicaan. Ik woon in de dominicaanse gemeenschap van Knokke en werk in de pastoraal van West-Zeeuws Vlaanderen (bisdom van Breda).

In een van uw bijdragen op uw webstek van internet (ik ben vergeten welke precies), staat een nogal storende spellingfout (een werkwoord in de 3de persoon enkelvoud dat eindigt op &d’, terwijl er eigenlijk &dt’‚ had moeten staan).

Persoonlijk vind ik zo’n fout niet erg voor wie hem gemaakt heeft (iedereen kan zich wel eens vergissen en de meesten onder ons zijn tenslotte maar onvolmaakte schepselen Gods), maar als zulke fouten breed verspreid worden, dan kunnen ze leiden tot misverstanden en grote schade toebrengen, vooral aan jeugdige lezers.

Vanuit mijn ervaring dat wij, clerici, altijd klaar staan om elkaar goede raad te geven, om zonder opdringerigheid elkaars zwakheden te verbeteren en om elkaars fouten te vergeven, ben ik zo vrij U het volgende voorstel te doen.

Laten wij komende week donderdag in de voormiddag met ons beiden het bewuste artikel uit uw reeks &vrijmoedig commentaar’ publiek verbranden. Dan zijn meteen ook alle andere fouten en vergissingen die eventueel in dit artikel zouden staan, van de kaart geveegd.

Jaren geleden heb ik eens een toeristisch bezoek gebracht aan Utrecht. Als ik mij goed herinner ligt daar naast de kathedraal een mooi parkje (een vroegere kloostertuin?), dat mij uiterst geschikt lijkt als locatie.

Tijdens de verbranding kunnen wij dan het lied Al van den drogen haring zingen (uiteraard in de oorspronkelijke versie en niet in de latere bewerking van Huub Oosterhuis, die (als Amsterdammer?) de boodschap van dit van oorsprong Vlaamse lied éigenlijk niet goed begrepen heeft.

Als afsluiting kunnen wij beiden dan nog het gedicht i???? van Ida Gerhardt (met &dt’!) lezen.

Hopelijk tot donderdag in Utrecht.

Met groet,
p. Jos Smeets, o.p.

P.S. Brengt U de lucifers mee? (ikzelf ben niet zo’n stoker)

De teksten van pastoor Mennen zijn te lezen op zijn website.