23 Maart 2010

Kort internationaal, maart 2010

Ga naar overzicht

Deel op:

en netwerk van gevangenispredikers, onderzoek naar misbruik op de Antillen, Rozenkrans-teams, een congres in Santo Domingo en andere berichten uit het wereldwijde netwerk van Dominicaanse organisaties.

Ook onderzoek seksueel misbruik op de Antillen

Bisschop Luigi Secco van Willemstad (Curaçao) bood afgelopen weekeinde in een brief namens de rk-kerk excuses aan slachtoffers van (seksueel) misbruik. De bisschop, een salesiaan uit Italië, heeft een commissie van experts ingesteld die onderzoek doet. Volgens Secco zijn er recent zaken aangemeld. Voor zover nu bekend gaat het hierbij niet om dominicanen, die tot voor kort op de eilanden werkten. De bisschop heeft gezegd dat de kerk bereid is &het recht te doen laten gelden’.

Orde bouwt netwerk gevangenispredikers

Pastoraat voor gevangenen heeft vanaf het begin, in de dertiende eeuw, bij de orde der dominicanen gehoord. Ook nu nog zijn er wereldwijd veel zusters, broeders en lekendominicanen die gevangenen bezoeken. De orde wil nu een netwerk bouwen ter inspiratie.
Dat meldt de website van de orde der dominicanen. Het Prison Preaching Network (PPN) zal onder bescherming staan van pater Marie Jean Joseph Lataste o.p., de stichter van de Dominicanessen van Bethanië. Lataste begon in de negentiende eeuw te werken onder vrouwelijke gevangenen.

Ondanks de rijke traditie in deze vorm van pastoraat is er geen contact, &laat staan enige solidariteit’ tussen &eigentijdse Latastes’, schrijft Prakash Anthony Lohale o.p. (foto), bestuurslid apostolisch leven van de orde.
Het PPN is bedoeld om een actief netwerk te creëren onder dominicanen &en dominicaans geïnspireerde entiteiten’ voor solidariteit en de uitwisseling van ervaringen en praktische ideeën.
Interesse? Bezoek http://groups.yahoo.com/group/prisonopnetwork/(Engelstalig).

Dominicaans congres in Santo Domingo

Bij gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de aanwezigheid van Dominicanen op het Amerikaanse continent, wordt in oktober een internationaal congres georganiseerd in Santo Domingo. Dit is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, waar de eerste Dominicanen in april 1510 voet aan wal zetten. Het congres heeft als titel &vijfhonderd jaar strijd voor gerechtigheid’ en als ondertitel &de Dominicanen en de UASD’ (autonome universiteit van Santo Domingo, de eerste universiteit in Amerika). Er zijn lezingen, workshops, een essay-wedstrijd, een foto-tentoonstelling, theater en muziek-evenementen.

Nieuwe promotor voor de rozenkrans

De rozenkrans maakt deel uit van de dominicaanse traditie. Zozeer zelfs, dat er tal van afbeeldingen zijn waarin Maria het gebedssnoer aan Dominicus zelf geeft. Volgens Carlos Aspiroz Costa o.p., magister van de orde, wint de rozenkrans aan populariteit sinds de pauselijke brief Rosarium Virginis Mariae en de viering van het Jaar van de Rozenkrans (2002-2003). De zaligverklaring, op 11 oktober j.l. van Francisco Coll y Guitart heeft daar verder aan bijgedragen.
Voor de orde is dat alles gelegenheid om een aparte promotor aan te stellen voor de rozenkrans: Louis-Marie Ariño Durand o.p.. Via de website van de orde kunt u een brief lezen over het bestaan van &Rosary Teams’, bedoeld om &onze naasten te evangeliseren’.

Tien jaar Dominican Volunteers International

Dit jaar bestaat de kleinschalige hulporganisatie Dominican Volunteers International tien jaar. Doel is om dominicaanse vrouwen en mannen uit het ene land onder te brengen bij projecten van dominicaanse snit in een ander (ontwikkelings)land. Het DVI verzamelt nu ervaringen om ze te bundelen en ervan te leren. Via deze site kunt u ze beter leren kennen.

Franse ambassade Brazilië eert dominicanen

De Franse Dominicanen Henri des Roziers, Xavier Plassat en Jean Raquenes kregen recent een eerbetoon van de Franse ambassade in Brazilië. De drie mannen zetten zich, soms met gevaar voor eigen leven, al tientallen jaren in tegen tegen slavenwerk en geweld door grootgrondbezitters.
Het eerbetoon is daarmee tevens een diplomatiek politiek signaal, om te laten zien dat de strijd voor rechtvaardige landverhoudingen internationaal gevolgd wordt. Het gaat om Henri des Roziers o.p., Xavier Plassat o.p. en Jean Raguenes o.p.