15 Maart 2010

Dominicaanse besturen over seksueel geweld

Ga naar overzicht

Deel op:

span class="detail_page_intro2">Ook dominicanen en dominicanessen werkten vroeger in scholen en internaten. De golf aan verhalen over seksueel geweld door religieuzen en priesters heeft ook hen geschokt. Afgelopen donderdag, in vergadering bijeen, besloten ze hun afschuw kenbaar te maken – en voor geloof, hoop en liefde te pleiten.

“Het Dominicaans Besturen Beraad, op 11 maart in Utrecht bijeen, sprak over het leed dat is aangedaan aan de slachtoffers van seksueel misbruik door religieuzen en priesters.

Het is al enige decennia geleden dat de Dominicanen en Dominicanessen betrokken waren bij de opvoeding van jongens en meisjes in hun internaten en scholen. De huidige bestuurders hebben geen weet van misstanden uit die tijd, maar sluiten niet uit dat ook in Dominicaanse kring kinderen en jongeren geleden hebben onder machts- en/of seksueel misbruik door volwassenen die geacht werden hen integer, rechtvaardig en liefdevol op te voeden en te onderwijzen.

De aanwezige zusters en broeders deelden met elkaar de pijn en het afgrijzen die zij voelen bij het lezen van de emotionele schade die mensen hebben opgelopen door wangedrag van religieuzen en geestelijken. Wij leven mee met de slachtoffers en de mensen in hun omgeving die er indirect aan lijden of geleden hebben. Wij hopen dat het door episcopaat en KNR geïnitieerde onderzoek aan de slachtoffers de openheid biedt om over lang verzwegen geheimen vrijuit te kunnen spreken. Het onderzoek zal misschien ook oude wonden openrijten , maar daarna hopelijk helend werken voor slachtoffers, daders, Orde en Congregaties en de kerk als geheel.

De RK-kerk is wereldwijd in opspraak en met vele van onze broeders en zusters delen wij de pijn van de terechte, maar soms ook ongenuanceerde aanvallen op de kerk die ook onze kerk is.
De geschiedenis van de kerk kent zwarte bladzijden, en het misbruik van kinderen is een van de zwartste. Alleen de schaduwkanten bekijken doet echter geen recht aan de mannen en vrouwen die –in de context van hun tijd- hun leven in dienst stelden van de zending van de Orde en de congregaties door het woord te verkondigen, jongeren te onderwijzen, op integere wijze kinderen op te vangen en op te voeden, en zieken te verzorgen.

Wij bidden dat de kracht van het evangelie, het geloof de hoop en de liefde die de kern zijn van de blijde boodschap van Jezus van Nazareth, de slachtoffers en ons door deze moeilijke tijd heen zal helpen. In ons leven en werken hopen wij de samenleving de bevrijdende en liefdevolle kant van de kerk te laten zien, en daarmee bij te dragen aan herstel van vertrouwen.

De aanwezige bestuursleden van
De Nederlandse Provincie der Predikbroeders
De Zusters Monialen
De Dominicanessen van Voorschoten
De Dominicanessen van Neerbosch
De Dominicanessen van Bethanië
De Dominicanessen van Albertushof
De Dominicanessen van het Catharina-Apostolaat
De Dominicaanse lekengemeenschap Nederland”

Lees ook: Monteiro: seksueel misbruik is machtsmisbruik