17 Februari 2010

'Herinnering aan een waarachtige dominicaan'

Ga naar overzicht

Deel op:

ijgaande foto is gemaakt op 12 mei 1985. Terwijl paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek de straten van Utrecht doorkruist, protesteren vier dominicanen op het bordes van hun huis aan de Tolsteegsingel. Een van hen was Harrie Salemans, die op 12 februari 2010 overleed.

Salemans-Boff - 12 mei 1985

Rechts op de foto Harrie Salemans, naast hem Jan Wenting, wijlen Karl Derksen en Toon Overwijn.

Jan van Hooydonk stuurde deze foto in en schrijft: ‘Het protest, in stilte, was tegen het spreekverbod dat de paus oplegde aan de Braziliaanse bevrijdingstheoloog en (toen nog) franciscaan Leonardo Boff.

De foto bevindt zich in het archief van VolZin/de Bazuin. Hij werd indertijd wereldwijd gepubliceerd. Wie goed kijkt, ontwaart op de ramen van het huis affiches van de homo-organisatie COC en van de manifestatie ‘Het andere gezicht van de kerk’, de bakermat van de Acht Mei Beweging. De communiteit van de Tolsteegsingel zou in 1988 het Giordano Bruno-huis betrekken in de Utrechtse Brigittenstraat. Dat huis werd in 2007 gesloten.

Monument van dienstbaarheid
Horend van het overlijden van Harrie herinnerde ik me deze foto. Herinnering aan een waarachtige dominicaan, iemand die moedig was en duidelijke keuzes maakte, maar ook een monument van dienstbaarheid: de man die oneindig veel bijeenkomsten ‘voor de goede zaak’ heeft genotuleerd en de deelnemers aan al die bijeenkomsten heeft voorzien van soep.
Een echte medebroeder die het zeker niet om zichzelf ging, maar altijd vol warme aandacht was en vol bemoediging voor datgene waar jij mee bezig was.

Moge hij nu rusten in de vrede van God.’