15 December 2009

Parochiegeschiedenis wordt 'standaardwerk'

Ga naar overzicht

Deel op:

et moest een beknopte geschiedenis worden van de Dominicusparochie in Nijmegen. Maar Willem Pelser, amateurhistoricus en oud-leraar, raakte zo geboeid dat hij ook de spiritualiteit en de geschiedenis van de dominicanen ging bestuderen. 16 december verschijnt zijn boek, in Nijmegen.

Tussen pauw en feniks. De geschiedenis van de Dominicusparochie in Nijmegen. Zo luidt de titel van het boek dat tot stand kwam op verzoek van het bestuur van de nieuwe parochie, Effata geheten, voortgekomen uit de Stephanus/Christus Koning- en de Dominicusparochie. (Voor de oplettende lezer die hier een stukje dominicaanse geschiedenis ziet verdwijnen: het gebouw blijft Dominicuskerk heten).
De parochie stond er niet zomaar ineens, zag Willem Pelser al snel. En dus dook hij in de voorgeschiedenis van de dominicanen. Het leidde tot een boek van plm. 300 pagina’s, dat te verkrijgen is bij de Effataparochie.

Nijmegen en omstreken
Het geïllustreerde boek is verdeeld in drie delen. Ten eerste de wederwaardigheden van Dominicus en zijn volgelingen die ook in de Nederlanden terechtkwamen en zich in 1293 in Nijmegen vestigden. Ze stichtten daar een klooster in de &Bruederstrate’, de huidige Broerstraat.
Behalve een aantal &grote’ dominicanen uit de geschiedenis komen ook de vijf kerken die de dominicanen in de loop der eeuwen in Nijmegen bedienden aan bod: de Dominicus in de Broerstraat, H. Antonius Abt in de Dennenstraat (Neerbosch), de Maria Geboorte aan het Mariaplein, het H. Hart van Jezus in de Krayenhofflaan en de Dominicus in de Prof. Molkenboerstraat.

De parochie
Het tweede deel van het boek is gewijd aan de bouw van de Dominicuskerk op het Galgenveld en de opbouw van de parochie, na de inwijding op 4 augustus 1952. Gebeurtenissen in de wijken, de pastoors en kapelaans worden besproken. De &Chronieken’ van de parochie, geschreven door de jongste kapelaan vanaf 1947, beslaan 129 pagina’s.

Albertinum
Het laatste deel gaat over het Albertinum, jarenlang het klooster van de Dominicanen en gelegen binnen de parochiegrenzen. Het Albertinumgenootschap maakt nog steeds gebruik van de dagkapel van de Dominicuskerk, voor de Albertinumlezingen. Ook het kleinseminarie komt aan bod, eerst gevestigd bij het klooster aan de Broerstraat, later verhuisd naar Neerbosch.

Mededelingen

&Aan het eind van deze viering heb ik nog wat mededelingen voor u …’, schrijft Pelser guitig. Want de speurtocht werd voor hem ook een persoonlijke, omdat hij familieleden tegenkwam, zoals de in de oorlog omgekomen priorin van de Nijmeegse afdeling van de Derde Orde (overgrootmoeder),  pater Arnoud (Carl) Meijer (oudoom).

Het boek is uitgegeven door Valkhof Pers, maar alleen via de parochie te verkrijgen. Zie www.effataparochie.nl