09 December 2009

Kort internationaal, december 2009

Ga naar overzicht

Deel op:

e Peruaanse bevrijdingstheoloog Gustavo Guttiérrez o.p. en de Waalse theoloog Ignace Berten o.p. zijn door de orde der dominicanen benoemd tot magister in de theologie. Ook de Braziliaanse schrijver Frei Betto o.p. werd geëerd.

Gustavo Guttiérrez en Ignace Berten magister in de theologie

Gustavo Guttiérrez o.p.

Magister in de theologie is een eretitel die de orde toekent aan broeders die lange tijd op hoog niveau als theoloog actief zijn, en een erkenning van de kwaliteit van hun werk.
De benoemingen zijn al even opvallend als die van de Zuid-Afrikaan Albert Nolan o.p., vorig jaar. Guttiérrez (1928) geldt als de vader van de bevrijdingstheologie. Hij heeft sinds vier decennia een opvallende rol in de vertolking van het geloof dat God zich juist verbindt met armen en verdrukten. Hun geloofsverstaan en hun handelen zijn dan ook voor medechristenen bijzonder leerzaam. Guttiérrez is sinds 2004 lid van de dominicanen van de Franse provincie, mede vanwege de relatieve beschutting die de orde kan bieden tegen allerlei soorten tegenwind, waaronder kerkelijke.

De Franstalige Belg Ignace Berten was vanwege zijn theologische opvattingen enkele jaren geleden nog onderwerp van onderzoek door de congregatie voor de geloofsleer. Afgelopen zomer hoorde hij dat ‘de zaak is afgesloten’. Zijn provincie heeft de voordracht tot magister, die al eerder was gedaan, direct herhaald, en met succes. Berten is in Brussel feestelijk ontvangen. De orde zelf in Rome volstaat met de bekendmaking en onderbouwing van de benoeming.
Nederland heeft geen magisters in de theologie: de enige is Edward Schillebeeckx, die echter formeel nog steeds lid is van de Vlaamse dominicanen. De Nederlandse broeders hebben ook sinds lang geen enkele aanvraag gedaan.

Kunst als prediking

In San Pedro de Colalao (Tucumán, Argentinië) kwamen vijftien kunstenaars uit de Dominicaanse Familie bij elkaar om na te denken over kunst en spiritualiteit en samen te werken. Binnen de Orde wordt kunst van oudsher als een vorm van prediking gezien. De kunstenaars maakten onder meer een muurschildering over de plaats van kunst in de spiritualiteit van St. Dominicus, de kosmische blik van zijn geloof, de reizen die ons uitnodigen om altijd open te staan voor nieuwe paden, voor de kleur die de wereld nodig heeft om beter te zijn en een plaats te zijn om anderen te ontmoeten. Iedereen gaf op een of andere manier zijn of haar visie weer. Aan de hand van deze ideeën werd een doek beschilderd van vier meter breed en 2,80 hoog. (Scroll naar beneden om het als pdf te bekijken).

Frei Betto onderscheiden voor zijn hele oeuvre

Frei Betto o.p.

De Braziliaanse dominicaan Frei Betto is eind november onderscheiden met de ALBA-literatuurprijs, waarmee hij geëerd is voor zijn literaire verdiensten als schrijver voor het culturele erfgoed van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De prijs bedraagt 75.000 US dollar, die Frei Betto schenkt aan ‘projecten voor armen, sociale bewegingen en vergeten mensen’.
Frei Betto (1944) heeft meer dan vijftig boeken geschreven, waaronder Fidel en de godsdienst (gesprekken met Fidel Castro); Geboeid kijk ik om me heen, Mystiek en Spiritualiteit (met Leonardo Boff) en Ecologie en Spiritualiteit (met Marcelo Barros). Hij zat ten tijde van de militaire dictatuur in zijn land vier jaar gevangen, van 1969 tot 1973.

Katholieken in Israël halen moed uit zaligverklaring zr. Marie-Alphonsine

De zaligverklaring van zuster Marie-Alphonsine Ghattás (1843-1927), op 22 november, heeft de kleine Palestijnse katholieke gemeenschap in Israël en Palestina goed gedaan. Marie-Alphonsine was een Palestijnse religieus die de Congregatie van de rozenkrans van Jeruzalem stichtte, een congregatie van arabisch-sprekende vrouwen die in 1995 is opgenomen in de orde der dominicanen.

Volgens patriarch Fouad Twal, de rooms-katholieke aarstbisschop van Jeruzalem, leeft de kerk eerst en vooral van de getuigenis van heiligen. Zij geven de kerk geloofwaardigheid. De congregatie van zuster Ghattás is vooral gericht op pastoraal werk, catechese en gemeenschapsopbouw. Dat de zalige zuster Palestijnse is, ervaren de leden van haar congregatie als een eer, ‘want zij kwam uit het land van Maria en Jozef’, liet een van de zusters weten. ‘We leven in moeilijke omstandigheden, maar dit geeft ons moed.’

PredicArte2009