04 December 2009

Bisschop: dominicanen gaan hun eigen gang

Ga naar overzicht

Deel op:

ij ontvingen van Zijne Hoogwaardige Excellentie, de Bisschop van Haarlem, het volgende schrijven: 'Hoogeerwaarde Pater Provinciaal, Bij dezen delen wij u mede, dat wij het ons tot plicht rekenen u van het volgende in kennis te stellen.’

Bisschop Johannes Dominicus Josephus Aengenent (1873-1935)

‘Het blijkt ons steeds meer, dat uw paters, in ons bisdom werkzaam, weinig of in het geheel geen kennis nemen van onze bepalingen en voorschriften, door ons in onze synode gemaakt of in het weekblad Sint Bavo gepubliceerd.

U, hoogeerwaarde, zult begrijpen dat dit laatste vooral werkelijk kan leiden in detrimentum animarum (tot schade van de zielen), en dat deze nalatigheid bovendien bijna dagelijks extra arbeid oplevert aan waarschuwingen en herinneringen, omdat niet tijdelijk opgestuurd wordt wat voorgeschreven is, alsmede aan verwijzingen naar onze bepalingen.

In het vertrouwen dat deze mededeling u aanleiding zal geven om hierin verbetering te brengen, verblijven wij met de meeste hoogachting, uw dienaar van Onze Heer,

Johannes, Bisschop van Haarlem’.

Uit een brief die pater Schaab, provinciaal der dominicanen, in 1933 stuurde aan zijn medebroeders die in de parochie van De Goorn in Noord-Holland werkten.

Pater Gerard Braks o.p., die nu in De Goorn woont en werkt, vond de brief bij het opruimen van de zolder van de pastorie en plaatste de tekst in het parochieblad. ‘Ik heb de brief met plezier gelezen’, schrijft hij erbij.