20 November 2009

Kort internationaal, november 2009

Ga naar overzicht

Deel op:

en zalige zuster, een hoogbenoemde broeder, een bezorgd kapittel en andere berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Charles Morerod o.p.

Dominicaan secretaris Internationale Theologische Commissie
Paus Benedictus benoemde deze zomer de Zwitserse dominicaan Charles Morerod (foto), hoogleraar dogmatiek en rector van het Agenlicum in Rome, tot algemeen secretaris van de Internationale Theologische Commissie. Hij is tevens raadsman van de congregatie voor de geloofsleer.
De internationale theologische commissie werd in 1969 opgericht door paus Paulus VI. Het is een onderdeel van de congregatie voor de geloofsleer en biedt vooral hulp aan de paus en de congregatie bij onderzoeken naar leerstellige vragen. De leden (niet meer dan 30) zijn theologen uit verschillende scholen en landen, bekend om hun expertise en trouw aan de leer van de Kerk. Ze worden voor vijf jaar benoemd.

Provincie Bohemen opgebloeid na val IJzeren Gordijn
Magister-generaal Carlos Azpiroz en zijn socius voor Midden- en Oost-Europa, Wojciech Delik, brachten dit najaar een bezoek aan de provincie van Bohemen, in Tsjechië. Dit is een van de oudste provincies van de Orde, gesticht door broeders die door Dominicus zelf werden gestuurd, zoals de zalige Ceslaus en de heilige Hyacinthus.
Twintig jaar geleden was er geen klooster of communiteit en moesten de broeders hun bijeenkomsten in het geheim houden. Enkelen waren parochiegeestelijken, anderen werkten in fabrieken, velen zaten gevangen of waren verbannen. De eerste jaren na de val van de Muur in 1989 kwamen er geen nieuwe roepingen en hadden de oudere broeders moeite zich aan te passen aan het communiteitsleven.
Inmiddels is er meer reden tot hoop. Er zijn vijftig broeders (gemiddelde leeftijd 48 jaar), tien studenten en drie novicen. Acht broeders studeren in Frankrijk.
De meeste Tsjechen zijn atheïst. De zending van de broeders dominicanen is vooral gericht op open bijeenkomsten en onderwijs in scholen en universiteiten. De provincie werkt aan een vormingsprogramma voor toekomstige docenten en priesters die geestelijk leidsman zullen worden.

Palestijnse zuster Ghattas zalig
Deze zomer sprak paus Benedictus XVI zich positief uit over een wonder, dat wordt toegeschreven aan de tussenkomst van Marie-Alphonsine Ghattás (1843-1927). Daarmee was de weg vrij tot haar zaligverklaring, die op 22 november zal worden uitgesproken.
Marie-Alphonsine werd in Jeruzalem geboren uit Palestijnse ouders. Ze trad in 1858 in bij de zusters van St. Jozef van de Verschijning en deed in 1863 haar professie. Ze gaf godsdienstles op de school van de zusters en stichtte een vereniging van voor christelijke moeders. Ze zette haar apostolische werk voort in Bethlehem.
Rond 1874 voelde ze zich geroepen om een religieuze congregatie te beginnen voor de bevordering van de rozenkrans. In 1883 verbond ze zich zelf met deze congregatie, die in 1959 pauselijke goedkeuring kreeg. In 1994 vaardigde Johannes Paulus II een document uit over de heldhaftige kwaliteit van de deugden van Marie-Alphonsine. In 1995 werd de 'Congregatie van de rozenkrans van Jeruzalem’ opgenomen in de orde der dominicanen.

Studeren op islam
Deze zomer studeerden zeventien vooral jonge broeders uit negen landen (waaronder de VS) aan het Dominicaans Instituut voor Oosterse Studies (IDEO) in Caïro. De cursus is een gevolg van verzoeken uit de hele orde om meer kennis te hebben en te verspreiden over islam en dialoog.
De deelnemers bezochten moskeeën en christelijke (Koptische) kerken, en ook belangrijke Egyptische plaatsen als de piramiden van Gizeh en het Egyptisch museum. Daarnaast studeerden ze op de Koran, huidige tegenwoordige debatten over de geschiedenis van de tekst, de exegese ervan en het leven van Mohammed, politieke islam, soefisme, volksislam, de beweging van de Egyptische Moslim Broederschap, enz. Christenen en moslims discussieerden vrijuit over de moeilijkheden en mogelijkheden van samenleven zonder vrees of uitsluiting.

Noodkreet Dominicanen Zuid-Italië
De Dominicanen van Zuid-Italië hebben aan het einde van hun provinciale kapittel hun bezorgdheid uitgesproken over de kritieke economische en sociale situatie met – vooral in het zuiden – veel migratie en werkloosheid. Ze stellen dat ze hun ogen niet kunnen sluiten voor de 'zuidelijke kwestie’ die Italië verdeelt; dat ze niet kunnen zwijgen over corruptie, over gebrek aan werk en huisvesting, enz. De dominicanen willen er de vorming bevorderen van een generatie mannen en vrouwen die relaties kunnen opbouwen, behulpzaam en solidair zijn; en die de rol van leken in de pastorale zorg en een wezenlijke vernieuwing van de sociale samenleving bevorderen.

De Ferrer-kapel in het voormalige dominicanenklooster in Rijckholt.

Stemmen voor verheffing Vincentius Ferrerius tot kerkleraar
Het Franse bisdom van Vannes, waar Sint Vincentius Ferrerius in 1419 stierf en in de kathedraal is begraven, heeft zich aangesloten bij de petitie om de dominicaanse heilige tot kerkleraar uit te roepen. Ook het aartsbisdom Valencia in Spanje – waar Vincentius geboren werd – de Dominicaner Orde en het Kapittel van de Ridders van St. Vincentius Ferrerius hebben zich bij dit verzoek aangesloten.
Elk jaar komen duizenden Valencianen op pelgrimstocht naar Vannes om de relieken van hun patroonheilige te vereren. Vincentius heeft ook in ons land vereerders, met name in Zuid-Limburg, waar hij sinds 1883 vereerd wordt in Rijckholt, waar vele jaren lang dominicanen woonden. Het Meertens-Instituut heeft een lemma gewijd aan dit bedevaartsoord. http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/625

Meer samenwerking Spaanse en Portugese broeders
De vijf provincies van het Iberisch Schiereiland willen de periode tot het achtste eeuwfeest van de orde in 2016 gebruiken om meer te gaan samenwerken in een gemeenschappelijke structuur. Dat zal vooral gaan om de eerste vorming van toekomstige dominicanen, om prediking onder jongeren en de uitdaging om betekenisvol aanwezig te zijn op internet.
Volgend jaar herdenken de provincies ook het vijfde eeuwfeest van de komst van (vooral Spaanse en Portugese) dominicanen naar de Amerikas.