03 November 2009

'Devotie en macht in Tiel'

Ga naar overzicht

Deel op:

ud-journalist Huub van Heiningen (1924) schreef al eerder historische boeken, nu liet hij onlangs het in eigen beheer uitgegeven boek 'Devotie en macht in Tiel’ verschijnen, over de Tielse kloosters. Bert Robben o.p. las het.

Tijdens opgravingen gevonden steen van het Dominicanenklooster in Tiel.

Onlangs verscheen een nieuwe historische publicatie van Huub van Heiningen, getiteld Devotie en macht in Tiel; schetsen uit de historie van caritas en kloosters. Dit kloeke en rijk geïllustreerde boek (231 bladzijden) was door de auteur aanvankelijk bedoeld als een beschrijving van het belangrijke Tielse Agnietenklooster, maar al doende groeide het uit tot een uitvoerige schets van meerdere Tielse kloosters en kerken en hun invloed op de maatschappij van toen.

Deze publicatie handelt over het geestelijk leven in en buiten Tiel aan het eind van de  Middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. Hier wordt een beeld geschetst van het kerkelijke leven, met name dat van de Tielse kloosters, dat rechtstreeks op het  bronnenmateriaal is gebaseerd.
De auteur zegt dat hij met zijn boek geen wetenschappelijke pretenties heeft, maar vooral vanuit een gedreven historisch enthousiasme schrijft voor lezers die met hem geïnteresseerd zijn in wat zich op kerkelijk en maatschappelijk terrein in Tiel eeuwen geleden afspeelde.

De vrouwenkloosters staan centraal in zijn verhaal. Daarom komt ook het dominicanessenklooster (oorspronkelijk door de Dominicanen gesticht in 1399) van Westroyen in Tiel uitvoerig ter sprake. Dit boek van Van Heiningen is daarom een interessante aanvulling op de publicatie van onze medebroeder Servatius Wolfs o.p., Middeleeuwse  dominicanessenkloosters in Nederland (Assen/Maastricht 1988). Hij wordt dan ook herhaaldelijk geciteerd.
Soms maakt van Heiningen wat foutjes. Een overste bij de Dominicanen is geen abt (blz. 56). Wij zijn predikbroeders en geen minderbroeders (blz. 168). De kerk van de Menswording van Tiel-Oost werd niet in 1982, maar in 1992 gesloten (blz. 185). Het zij hem vergeven tegenover zoveel interessante historische, religieuze thema’s uit het Tielse verleden en prachtige illustraties.

Het boek (ISBN 978-90-805321-2-0) is niet gepubliceerd bij een officiële uitgever, maar in eigen beheer uitgegeven en uitsluitend verkrijgbaar bij boekhandel Arentsen, Voorstad 9, 4001 LS Tiel, tel. 0344 – 63 09 30, e-mail: arentsen@arentsen.nl
Door de vele donaties en subsidies kost dit monumentale boekwerk slechts € 15.-

Bert Robben o.p.