09 Oktober 2009

Worms, Duitsland

Ga naar overzicht

Deel op:

e dominicanen vestigden zich al in 1226 in Worms, maar in 1796 verlieten zij de stad. Sinds 1929 is de Pauluskerk met klooster weer dominicanenklooster. De kerk behoort met de Dom tot de voornaamste Romaanse bouwwerken van de oude Duitse stad.

Foto’s en gegevens zijn van de familie Hofstede en zijn ontleend aan Presenteerblad, het periodiek van het rectoraat Thomas van Aquino in Zwolle


De driebeukige pijlerbasiliek werd in het begin van de 11e eeuw gebouwd (stichtingsdatum 3 oktober 1002), maar in het begin van de 13e eeuw is zij nogal gewijzigd.
Met de ontkerkelijking vanaf het jaar 1797 ging het geestelijke leven op deze plaats teniet. Het klooster werd tientallen jaren gebruikt als opslagschuur, hooimagazijn en tenslotte vanaf 1880 als stadsmuseum.
Het mooiste deel is de westelijke gevel, die een achthoekige toren draagt met daarachter twee torens die door merkwaardige koepels worden gekroond. Het schip werd in de 18e eeuw grotendeels gewijzigd, waarbij de pijlers werden vervangen door zuilen en het geheel overspannen werd door kruisgewelven.


Op 21 februari 1945 werd de kerk door een bombardement grotendeels verwoest , maar door de onvermoeibare inzet van de toenmalige prior kon reeds op 23 november 1945 het Richtfeest gevierd worden. Op 8 december 1947 werd het altaar opnieuw gewijd.

Sinds 1993 dient het klooster als opleidingsinstituut voor late roepingen van de orde. De broeders zijn, behalve in kerk en klooster, o.a. ook werkzaam in de ziekenhuiszorg en het gevangenispastoraat in Darmstadt.

Klik hier voor de website van het klooster.