07 September 2009

Tijdschrift voor Geloof Onderweg vernieuwt

Ga naar overzicht

Deel op:

n het nieuwe jaar zal het Tijdschrift voor Geloof Onderweg verder gaan onder een nieuwe naam: Geloven Onderweg, tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging. Dat kondigt eindredacteur Ernst Marijnissen o.p. aan in het zojuist verschenen vijfde nummer van de 127e jaargang van het blad.

tgo-jan-1De ondertitel is een verwijzing naar de kernwoorden van het Dominicanenklooster Huissen, het voormalige DAC, dat zichzelf eerder dit jaar vernieuwde. Het is de opmaat voor een verdere verbinding tussen het centrum en het blad.

Geloven Onderweg blijft zich richten op reflectie op Bijbelse verhalen, maar zal inhoudelijk breder worden. Er zal ook aandacht gegeven worden aan activiteiten op diverse dominicaanse plekken, ontwikkelingen en publicaties op het gebied van liturgie en spiritualiteit, meditatie en levensvragen.

'In het verleden is het tijdschrift nogal eens gebruikt door gespreks- en studiegroepen’, schrijft eindredacteur Ernst Marijnissen. 'Daarom zullen we ons verder richten op leren en studeren. We hopen dat ons tijdschrift ook in een nieuwe vorm daartoe geschikt blijft.’

Het honderd zevenentwintig jaar oude tijdschrift is begonnen als De Rozenkrans, een devotioneel tijdschrift. Na de Tweede Wereldoorlog ging het Tijdschrift voor het Gezin heten, maar niet voor lang.

De vele veranderingen in kerk en samenleving leidden tot de naam Tijdschrift Voor Geloof Onderweg.
Over omvang en inhoud wil de redactie in het laatste nummer van deze jaargang nader berichten.

Klik hier voor een achtergrondverhaal.