08 Juli 2009

Voormalige huistheoloog paus prijst Obama

Ga naar overzicht

Deel op:

n de aanloop naar het veelbesproken bezoek van Obama aan paus Benedictus XVI, op vrijdag 10 juli, prees de voormalige pauselijke huistheoloog George Cottier o.p. onlangs de Amerikaanse president als een &nederige realist’.

Georges Cottier o.p.

De Zwitserse kardinaal Cottier (foto) vergeleek Obama’s opvattingen over abortus zelfs met het denken van Thomas van Aquino en de vroege christelijke traditie om het recht vorm te geven in een plurale samenleving.
Traditioneel heeft de paus altijd een dominicaan als &huistheoloog’. Hij beoordeelt alle pauselijke uitspraken op hun rechtheid in de leer, voordat ze publiek gemaakt worden. Cottier was pauselijk huistheoloog tussen 1989 en 2005, nu wordt die functie vervuld door de Poolse dominicaan Wojciech Giertych.

Gemeenschappelijk goed
De uitspraken van kardinaal Cottier zijn opmerkelijk omdat veel Amerikaanse bisschoppen erg kritisch zijn op de morele opvattingen van de nieuwe president, met name op het gebied van abortus. In sommige media worden de uitspraken uitgelegd als een klap in hun gezicht.
Cottier (87) uitte zich in een essay in het veelgelezen Italiaanse katholieke tijdschrift 30 Giorni. Hij analyseert daarin twee recente speeches van Obama, die bij de aanvaarding van zijn omstreden eredoctoraat aan de katholieke Notre Dame-universiteit op 17 mei, en die voor de islamitische wereld op 4 juni in Cairo. Cottier concludeert dat Obama een realist is die, conform de christelijke traditie en de kerkelijke sociale leer, op zoek is naar het gemeenschappelijk goed, waarbij hij de Bergrede instemmend aanhaalt als richtinggevend voor die zoektocht.

Klik hier voor een uitgebreid (Engelstalig) artikel van de Amerikaanse Vaticaan-watcher John Allen.