In memoriam

Ter gedachtenis aan Andre Engeln

p 12 mei 2009 overleed André (Andreas of Bonaventura) Engeln, dominicaan, ruim een week voor zijn 86e verjaardag. Pater Engeln, die zijn beste jaren op Curaçao beleefde, is op 18 mei in Nijmegen begraven. Provinciaal Ben Vocking sprak het in memoriam uit.

Klik hier voor de overweging van Antoon Boks o.p. bij de uitvaart.

Klik hier voor tekst en beeld van de herdenking op Curaçao.

Andreas Johannes Aloysius Engeln werd geboren op 20 mei 1923 te Alkmaar. Zijn ouders waren Johann Gerhard Engeln en Justina Gerardina Zwaga.
Van 1935 tot 1941 studeerde André aan het Dominicuscollege in Nijmegen. Op 17 september 1941 begon hij met het noviciaat in Huissen. Op 18 september 1942 legde hij zijn professie in de Orde. Hij vertrekt dan naar Zwolle. Als hij in Zwolle drie jaar later zijn eeuwige professie aflegt gaat hij de dag erop naar het Albertinum in Nijmegen. Op 1 augustus 1948 wordt hij door bisschop Mutsaers priester gewijd, dat was dus vorig jaar zestig jaar geleden.

Janwé
Op 15 september 1949 gaat hij naar Curaçao. Hij begint de eerste maanden in de parochie van Wishi op Curaçao; na een kort verblijf op Bonaire, keert hij weer terug naar Curaçao waar hij de rest van zijn actieve leven zal blijven. Hij werkte te Groot Kwartier en in de parochie van Sta Anna. Maar op 17 augustus 1961 wordt hij pastoor te Janwé. Hij zal daar blijven tot 31 januari 1998, meer dan 36 jaar.
Door zijn zorgen is de kerk van Janwé gerestaureerd en verfraaid. Zeer veel mensen voelen zich er thuis. Het is de best bezochte kerk van Curaçao.

Tal van taken
Naast zijn parochiewerk vervulde André nog vele andere taken. In de jaren ’50 was hij adviseur van de Katholieke Sportcentrale Curaçao. Jarenlang was hij verbonden als voorzitter, en later ook penningmeester aan de Stichting Sint Dominicus Liefdewerk, een stichting die geld kreeg van de Landsloterij om een evenredig deel te verdelen onder alle parochies van het Bisdom met de bedoeling de armen bij te staan,
Hij was ook lange jaren algemeen directeur van het Legioen van Maria, en tevens aalmoezenier van de Verkennerij, de Jonge Wacht en het Antilliaanse Meisjes Gilde van de parochie van Janwé. Jarenlang heeft hij les gegeven op scholen. In 1973 werd hij lid van de liturgische commissie van het Bisdom, en tien jaar later werd hij de econoom van het Bisdom.
Op 31 januari 1998 trok hij zich terug als pastoor van Janwé. Hij was toen bijna 75 jaar. Kort daarop werd hij getroffen door een hersenbloeding, ten gevolge waarvan hij voor de helft van zijn lichaam verlamd raakte.

Laatste jaren
Na enige jaren vertrok hij op 24 juli 2001 naar Nederland, waar hij opgenomen werd op de verpleegafdeling van het Berchmanianum.
Voor André was de terugkeer naar Nederland een zeer zware gang. Hij bleef hoop houden op genezing. Lange tijd droomde hij ervan om nog eens naar Curaçao op vakantie te kunnen gaan. Maar vanwege de verzorging die hij nodig had, was dat niet mogelijk. Van de bedevaart naar Lourdes een paar jaar geleden heeft hij zeer genoten.
Hij bleef telefonisch contact onderhouden met mevr. Viola Jesurun, die heel veel voor hem betekend heeft zowel in de tijd dat hij pastor was van de parochie van Janwé als in de tijd van zijn ziekte. Opvallend was dat in de mate van het mogelijke André in het Berchmanianum aan alles zo veel mogelijk deelnam. Hij was dankbaar voor de zorg die hij ontving.
Vorig jaar mocht hij nog in aanwezigheid van zijn zus, zwager en andere familieleden zijn 60-jarig priesterfeest vieren. Hij heeft van die dag genoten.

We zijn dankbaar voor zijn grote inzet en zijn trouw. Moge hij nu in Gods licht en vrede zijn!