27 Maart 2009

Heer, straf mij niet / sla mij niet driftkop

Ga naar overzicht

Deel op:

salm 6 is een letterlijk ten hemel schreiende tekst, die in de Goede Week gelezen kan worden of in de dorheid van de vasten. Lekendominicaan Piet-Clemens Oerlemans werd getroffen door de tekst en schreef er een meditatie bij, over ontferming.

Psalm 6

HEER, straf mij niet in uw woede,
tuchtig mij niet in uw toorn.

Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg.
Genees mij, HEER, ik ben doodsbang,
ik vrees voor mijn leven.
Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten?
Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven,
toon mij uw trouw en red mij.

Want doden noemen uw naam niet meer!
Wie in het dodenrijk kan u nog loven?
Moe ben ik van zuchten,
elke nacht is mijn kussen nat,
mijn bed doorweekt van tranen.

Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
roodomrand van alles wat mij benauwt.
Weg van mij, allen die kwaad doen!
De HEER hoort hoe luid ik ween,

de HEER hoort mijn roep om erbarmen,
de HEER neemt mijn smeekbede aan.
Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om,
in een oogwenk met schande bedekt.

 

Heer, straf mij niet
Sla mij niet driftkop…

Velen vinden de psalmen te gewelddadig
dat heb ik tot vandaag nooit gehad
nu weet ik er echter geen raad mee.

Maar kijk ik naar mijzelf
mijn opvoeding en kinderjaren
waarin hemel en hel soms dreigend door broeders en zusters
op je bordje werden gelegd
wat moet ik daarmee?

En toch…
als ik naar de afbeelding hierboven kijk

dan zie ik me uitgestrekt staan
overdonderd door het licht
waar ik me van afkeer,
met de handen naar mensenkinderen
die mij ook niet kunnen of willen helpen
in mijn 'ziek zijn’, mijn ademnood soms
en mijn wil om te lopen.

Anderzijds weet ik me letterlijk en figuurlijk geraakt
door het Licht
dat me warmte biedt
en luistert naar mijn verborgen 'zuchten’,

me in de stralende zon van de ochtend tot de avond
toefluistert
ik zal er zijn voor jou
wanneer je huilt en beeft
en het dan even niet ziet zitten.

Ik zal bij je zijn
op de dag en in de nacht
zodat je niet alleen zult zijn…

Heer, Jezus, Christus,
zoon van de Levende Gd
ontferm U over ons.
Amen.


Piet-Clemens Oerlemans, lekendominicaan
21 maart 2009
De palm is genomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.