13 Januari 2009

Kort internationaal nieuws, januari 2009

Ga naar overzicht

Deel op:

adio in Zuid-Afrika, preken in Rome, bidden in Angola, studeren in Caïro en pleiten in Genève. Verzamelde berichten van de afgelopen periode over activiteiten en gebeurtenissen in het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Rome is veiliger
Het volgende algemeen kapittel van de dominicanen zou in 2010 in India gehouden worden. Het provinciaal bestuur van dat land heeft, in overleg met de magister van de orde besloten dat India momenteel vanwege de vervolgingen van christenen niet veilig genoeg is.Daarom zal het volgende kapittel in Rome worden gehouden, van 1-28 september 2010.

Zr. Maria Vivana Ballarin o.p.

Het woord baren

Zr. M. Vivana Ballarin, overste van de dominicanessen van St. Catharina van Siena in Italië, kwam met een kerstoverweging op een mystiek getinte manier op voor de rol van vrouwen in de orde der predikers. 'Het Woord zei: “Maria”, en Maria werd met haar “ja” een drager en gever van genade. Er is een geheime en nauwe band tussen het Woord en de vrouw. Dat is de ervaring van veel vrouwelijke religieuzen die, bij hun naam geroepen, de aantrekkingskracht van het goddelijk Woord in hun leven niet kunnen weerstaan. Op grond daarvan zijn zij onvermoeibare verspreiders van het Woord, met een moederlijk hart en moederlijke handen in alle omstandigheden’, aldus de overste van een van de toonaangevende congregaties van dominicanessen binnen de orde.

Terug naar de bron

De kerken op Malta zitten – naar Nederlandse begrippen – nog erg vol, maar het traditionele katholieke eiland heeft ook danig te lijden onder de ontkerkelijking. Volgens de dominicaanse aartsbisschop van Malta Paul Cremona moeten de katholieken zich niet laten leiden door heimwee naar de kerk van dertig jaar geleden, maar door een nieuw kerkmodel dat bij deze tijd past.

Paul Cremona o.p.

Het model daarvoor is dat van de vroegchristelijke gemeenschap, beschreven in Handelingen 2 en 4. 'Als de vroegste kerk statistieken had bijgehouden van hun aantallen, zouden ze nooit aan de prediking begonnen zijn’, aldus Cremona.
Hij pleit voor kleine gemeenschappen, waar het woord en het brood worden gedeeld en waar de buitenwereld niet als een bedreiging wordt gezien, maar als een mogelijkheid om het eigen geloof uit te dragen.

Prille vrede op West-Borneo
De eerste communiteit van dominicanen in Indonesië (in Pontianak op West-Borneo) richtte twee jaar geleden het Centrum voor Research en Interreligieuze Dialoog (CRID) op, samen met moslims en katholieke vrienden. Doel is de vrede in West-Borneo te bevorderen.
Bij de tweede verjaardag van het centrum werd dit najaar vergaderd door christenen, moslims en boeddhisten. Voor het eerst namen ook protestante groepen deel. Er werd gesproken over de dialoog, de goede bedoelingen van elke godsdienst en over armoede en mensenhandel als de gemeenschappelijke vijand van moslims en christenen.
In 2009 werkt het centrum onder meer aan micro-financiering ter bestrijding van de armoede, aan een gezamenlijke werkgroep voor oecumenische dialoog en aan media-uitingen. Wie wil bijdragen aan CRID kan contact opnemen met br. Johanes Robini Marianto o.p. (robini op@yahoo.com).

Jonge zusters
De DSE, Dominican Sisters Europe, bracht dit najaar ongeveer zestig dominicanessen van jonger dan 40 jaar bij elkaar, uit tien Europese landen. In heel Europa zijn er minder dan honderd zusters in deze leeftijdsgroep. De jonge zusters studeerden op verschillende vormen van prediking, en hebben afgesproken per e-mail contact te houden. Dit jaar worden er taalcursussen Engels en Duits georganiseerd voor met name zusters uit Zuid- en West-Europa.
Het DSE kent zes taalgroepen en is momenteel intens in gesprek over de toekomst en de noodzaak om met een kleine groep die over gaat blijven toch vorm te geven aan de dominicaanse missie in Europa. Het DSE zoekt daarnaast naar manieren om zowel de weinige jongere zusters als de grote groep oudere zusters te bemoedigen.

Studie in Caïro
Het IDEO, Dominicaans Instituut voor Oosterse Studies in Caïro, Egypte, organiseert een workshop voor dominicaanse studenten van twee weken, over islam in interreligieuze dialoog, van 1-15 juli. Registratie vóór eind januari (jjperennes@gmail.com).
Overigens heeft de dialoogcommissie van de Orde dit najaar haar rol besproken, en geconcludeerd dat dominicanen ervan overtuigd moeten zijn dat de interreligieuze dialoog een nieuwe 'locus theologicus’ is, die de manier waarop we theologie bedrijven zal veranderen. De workshop voor dominicaanse studenten in Caïro, elke drie jaar, is onderdeel van dat streven.

Dominicanen in Japan
In zijn almaar durende rondreis kwam magister Carlos Aspiroz Costa dit najaar ook in Japan. Dat land heeft geen zelfstandige provincie, maar is een vicariaat. Er wonen en werken broeders en zusters dominicanen en lekendominicanen uit Canada, Polen, België, Frankrijk, Spanje, Korea, Indonesië en natuurlijk uit Japan.
Ze houden zich bezig met onderwijs en apostolaat in scholen, colleges, universiteiten, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, parochies, publicaties, met artistieke scheppingen en rondtrekkende prediking. Ook zijn er vier kloosters van monialen: zusters die een contemplatief leven leiden.
De dominicanen hebben er, hun traditie getrouw, veel geïnvesteerd in het onderwijs. De instellingen die zij hebben gesticht en waar ze werken staan doorgaans erg goed bekend. Daarnaast nemen de dominicanen plaatselijke tradities over, zoals de aandacht voor traditionele vechtkunsten voor meisjes en jongens, en de theeceremonie.
De dominicanen zijn aanwezig in onder meer Tokyo, Shikoku, Sendai, Kyoto, Okazaki, Sonobe, Okinawa, Morioka, Bandai en Seto. De magister heeft met name Amerikaanse dominicaanse zusters en broeders uitgenodigd om in Japan te komen werken, bijvoorbeeld voor een bepaalde periode.

Dominicanen bij de VN

Olivier Poquillon o.p.

Na ruim elf jaar samenwerking met de franciscanen gaat de dominicaanse vertegenwoordiging bij de VN in Génève zelfstandig verder. Philippe LeBlanc o.p. heeft na tien jaar zijn werk overgedragen aan de Franse dominicaan Olivier Poquillon. Hij is advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht en heeft ervaring in onder meer Irak.
Olivier is nu de 'permanente vertegenwoordiger van de Dominicaner Orde bij de VN’. De naam van de delegatie is veranderd in 'Dominicaans Netwerk’. Doel van de delegatie is op te komen voor kritische situaties, op aangeven van leden van de orde, die vaak een goed beeld hebben van lokale misstanden. Contact met Olivier: olivier.poquillon@un.op.org, de website van de delegatie: http://www.un.op.org/.

Radio in Zuid-Afrika
Tien jaar geleden begonnen de dominicanen in Zuid-Afrika namens bisschoppenconferentie met Radio Veritas, mede dankzij een donatie van de Nederlandse dominicanen. Radio is in Zuid-Afrika het belangrijkste medium. Het station heeft kleine en grotere donoren en een eigen studio, maar de uitzendvergunning wordt geblokkeerd door de overheid.
Via internet en de satelliet zendt het station een mix uit van devotie, praktische evangelisatie over mensenrechten, educatie en gezondheid, en praktische hulp. De staf, tien mensen groot, wil graag wil uitbreiden om een dagelijkse nieuwsdienst voor zuidelijke Afrika op te zetten en over te stappen op Digital Radio Mondiale (DRM), waarvoor geen vergunning nodig is. Er is echter geld te kort. U kunt het station bezoeken via http://www.radioveritas.co.za/.

Monialen in Angola
In Kunje, Angola is deze zomer het tweede contemplatieve klooster van de Orde in Angola plechtig en ingezegend en gesticht. Tien monialen zijn in klooster Kuito-Bi gaan wonen.
Het contemplatieve kloosterleven is in Afrika niet wijd verbreid, zeker niet in het al decennia door oorlogen geteisterde Angola. Sinds 2002 geldt er een staakt het vuren, maar de wederopbouw van het land verloopt traag en moeizaam.