03 November 2008

Dominicaans Leeuwarden

Ga naar overzicht

Deel op:

anaf het midden van de dertiende tot eind zestiende eeuw woonden er dominicanen in Leeuwarden. De Grote of Jacobijnerkerk is een markant overblijfsel aan die tijd.

De dominicanen vestigden zich in 1245 in Leeuwarden, na Utrecht als tweede stad in ons land. Midden in het oude stadshart staat de Grote of Jacobijnerkerk, van oorsprong de kloosterkerk van de predikbroeders, waar in 1256 Albertus de Grote nog heeft gepreekt. Ook zijn er nu nog restanten van de oude kloostergebouwen te vinden.

Bernhard van Haersma Buma, oud-voorzitter van de kerkvoogdij van de Jacobijnerkerk, publiceerde onlangs dit boek: Grote of Jacobijnerkerk te LeeuwardenHistorie en architectuur van een kloosterkerk. Uitvoerig schildert de auteur de wordingsgeschiedenis van klooster en kloosterkerk tot zijn functie als stadskerk (vanaf 1595) en de gotische architectuur.

De dominicanen zelf zijn in 1580 de stad uitgewezen. Het interieur van de hedendaagse kerk en bijgebouwen telt sporen van vele generaties, waaronder die van de Friese Nassaus. Op het eind van het boek is een beschrijvende wandeling rondom de kerk (het Jacobijnerkerkhof) opgenomen. Zowel inhoudelijk als gelet op de literatuurlijst is de laatste stand van historisch onderzoek verwerkt; dit geldt ook voor de dominicaanse presentie en de context van de ordesgeschiedenis.

Het boek telt 96 bladzijden en is verluchtigd met meer dan vijftig prachtige (kleuren)foto’s, waarbij ook het dicht erbij gelegen dominicanessenklooster niet is vergeten. Het is uitgegeven te Leeuwarden, Friese Pers Boekerij en kost slechts 12,50 euro. (ISBN 978 90330 0648 7)

Bericht: Guus Bary